• Рецесивний, зчеплений зі статтю
 • Аутосомно-рецесивний
 • Домінантний, зчеплений зі статтю
 • Неповне домінування
 • Аутосомно-домінантний
 • РНК -> ДНК -> і-РНК -> поліпептид
 • ДНК -> і-РНК -> поліпептид -> ДНК
 • ДНК -> поліпептид -> і-РНК
 • і-РНК -> поліпептид -> ДНК
 • Поліпептид -> РНК -> ДНК -> і-РНК
 • Гранулярна та агранулярна ЕПС
 • Клітинний центр
 • Лізосоми
 • Мітохондрії
 • Пероксисоми
 • Доминантный, сцепленный с X-хромосомой
 • Аутосомно-рецессивный
 • Аутосомно-доминантный
 • Сцепленный с Y-хромосомой
 • Рецессивный, сцепленный с X -хромосомой
 • Оксалоацетата.
 • комарі роду Anoрheles
 • москіти роду Phlebotomus
 • мошки роду Simullium
 • мокреці родини Ceratopogonidae
 • гедзі родини Tabanidae
 • Синдром Кляйнфельтера
 • Синдром Шерешевського-Тернера
 • Синдром Патау
 • Синдром "супержінки"
 • Синдром "суперчоловіка"
 • Гомологічних рядів спадкової мінливості Вавілова;
 • Біогенетичного Геккеля-Мюллера;
 • Одноманітності гібридів 1 покоління Менделя;
 • Незалежного успадкування ознак Менделя;
 • Зчепленого успадкування Моргана.
 • Розходження хромосом до полюсів клітини
 • Постсинтетичного періоду
 • Формування ядерної оболонки
 • Подвоєння хроматид
 • Деспіралізації хромосом