• Калію, натрію, хлору
 • Калію, натрію, кальцію
 • Калію, хлору, магнію
 • Натрію, хлору, кальцію
 • Натрію, хлору, магнію
 • Смектичному, рідко-кристалічному
 • Нематичному, рідко-кристалічному
 • Холестеличному, рідко-кристалічному
 • Рідкому
 • Твердому
 • Для зниження перехідного опору електрод - шкіра
 • Для зниження гальванічної ЕРС між ними
 • Для зниження електричної поляризації електродів
 • Для зниження внутрішнього опору тканини
 • Для зниження контактної різниці потенціалів
 • Збільшення гідравлічного тиску в малих судинах
 • Зменшення швидкості крові
 • Зменшення діаметру судин
 • Збільшення в’язкості крові
 • --
 • Тканини капілярів мають нормальну еластичність
 • Великою в’язкістю крові
 • Малим радіусом капілярів
 • Постійним тиском крові у капілярах
 • --
 • У великих венах найбільш ймовірно газова емболія
 • У венозній системі менший тиск
 • У венозній системі найбільший поверхневий натяг крові
 • У венах найбільша густина крові
 • --
 • Густина крові хворого більше
 • Тиск крові більший
 • Більший гідравлічний тиск крові
 • Більший гідравлічний опір крові
 • --
 • Відбувається швидке зростання гідростатичного опору крові у капілярах
 • Збільшується в’язкість крові
 • Збільшується площина перерізу капілярної системи
 • Зменшується діаметр капілярів
 • --
 • Більшим внутрішнім осмотичним тиском еритроцитів, і меншим тиском розчину, в якому вони опинилися.
 • Більшим онкотичним тиском в еритроцитах
 • Меншим тиском розчинника
 • Більшим тиском розчинника
 • --
 • Від модуля пружності тканин, товщини стінок судин і їх внутрішнього діаметру.
 • Від величина ударного об’єму крові
 • Від гідродинамічного тиску в судинах
 • Від величини роботи, яку виконує серце
 • --
 • Тому, що в стільки ж разів збільшується ударний об’єм крові
 • Збільшується внутрішнє тертя в судинах
 • Збільшується швидкість пульсової хвилі
 • Збільшується частота дихання
 • --
 • Системи, які самі регулюють періодичне поповнення розтраченої енергії.
 • Системи, на які спрямована зовнішня дія.
 • Системи, які мають силу опору.
 • Системи, у яких відсутній опір
 • Системи, на які не здійснюється зовнішня дія.
 • В резонансних явищах з боку внутрішніх органів
 • У виникненні незатухаючих коливань у внутрішніх органах
 • У виникненні затухаючих коливань у внутрішніх органах
 • У виникненні гармонійних коливань у внутрішніх органах
 • У виникненні у внутрішніх органах биття
 • Частотою, інтенсивністю, акустичним спектром
 • Тиском інтенсивністю, висотою
 • Акустичним спектром, інтенсивністю, тембром
 • Частотою , тембром, інтенсивністю
 • Частотою, висотою, інтенсивністю
 • Механічні коливання з частотою більше 20000 Гц
 • Механічні коливання з частотою менше 20000 Гц
 • Механічні коливання з частотою від 20 Гц до 20000 Гц
 • Механічні коливання з частотою до 20 Гц
 • Механічні коливання від 30 Гц до 3000 Гц
 • По величині поріга слухового відчуття;
 • По частоті звука, яка викликає слухове відчуття;
 • По висоті тону;
 • По тембру звука;
 • По гучностi звука ,яка сприйняє вухом людини на даній частоті.
 • Хімічна, механічна, осмотична, електрична;
 • Хімічна, осмотична, електрична, робота по змінюванню концентрації іонів ;
 • Хімічна, електрична, осмотична, робота по преодоланню сил тертя;
 • Хімічна, електрична, теплова, робота по преодоланню сил тиску;
 • Осмотична, електрична, робота по надаванню крові кінетичної енергії.
 • Збільшенням швидкості реакцій в організмі;
 • Збільшенням потовідділення;
 • Інтенсивність віддачи тепла в оточуюче середовище;
 • Теплоутворенням в організмі;
 • Зменьшенням інтенсивності реакції в організмі.
 • Тепловіддача відстає від теплоутворення в організмі;
 • Збільшується теплоутворення в організмі;
 • Збільшується швидкість фізико-хімічних реакцій в організмі;
 • Збільшується тепловий ефект хімічних процесів в організмі;
 • Зменьшення тепловіддачі шляхом випарювання.
 • Теплова;
 • Електрична;
 • Хімічна;
 • Осмотична;
 • Механічна.
 • Механічні, хімічні, теплові;
 • Механічні, теплові, електричні;
 • Теплові, електричні, хімічні;
 • Механічні, хімічні, магнітні;
 • Теплові, хімічні, електромагнітні.
 • Тактильними та кісно-м’язовими, нервовими рецепторами, викликаючи відчуття вібрації ;
 • Середнім вухом людини, викликаючи відчуття вібрації;
 • Нервовими рецепторами, викликаючи відчуття вібрації;
 • Центральною нервовою системою, викликаючи відчуття вібрації;
 • Вушною раковиною та м’язовими нервовими рецепторами, викликаючи відчуття вібрації.
 • Найменша інтенсивність звукової хвилі, яка визиває слухове відчуття на данній частоті;
 • Найменша частота звука, яка викликає слухове відчуття при данній інтенсивності;
 • Найбільша частота звука, яка викликає слухове відчуття при данній інтенсивності;
 • Найбільша інтенсивність звука, яка викликає слухове відчуття;
 • Найменша гучність звука данної частоти, яка викликає слухове відчуття.
 • Аудіомертії;
 • Пальпації;
 • Перкусії;
 • Гальванізації;
 • Гістрограми.