• Т-лімфоцити-хелпери
 • Т-лімфоцити-кілери
 • Плазматичні клітини
 • Мікрофаги
 • В-лімфоцити
 • Ліпопротеїни низької щільності
 • Ліпопротеїни дуже низької щільності
 • Ліпопротеїни проміжної щільності
 • Ліпопротеїни високої щільності
 • Хіломікрони
 • Полициклические ароматические углеводороды
 • Вирусы
 • Нитрозамины
 • Афлотоксин
 • Рентгеновское излучение
 • Рестриктивна
 • Обструктивна
 • Центральна
 • Периферійна
 • Торако-діафрагмальна
 • Ангиоспастическая
 • Компрессионная
 • Обтурационная (тромбообразованием)
 • Метаболическая
 • Обтурационная (утолщением сосудистой стенки)
 • Гіперфункція щитоподібної залози
 • Гіпофункція паращитовидних залози
 • Гіпофункція щитоподібної залози
 • Гіперфункція паращитовидних залози
 • Гіпофункція наднирникових залоз
 • Гіпофункція щитоподібної залози
 • Гіпофункція паращитоподібнихї залоз
 • Гіперфункція щитоподібної залози
 • Гіперфункція паращитоподібних залоз
 • Гіпофункція наднирникових залоз
 • Підвищення гідростатичного тиску в капілярах
 • Зниження осмотичного тиску в плазмі крові
 • Підвищення онкотичного тиску в тканинах
 • Зниження гідростатичного тиску в капілярах
 • Підвищення осмотичного тиску в тканинах
 • Зниження онкотичного тиску плазми крові
 • Підвищення гідростатичного тиску в капілярах
 • Зниження гідростатичного тиску в тканинах
 • Підвищення онкотичного тиску в міжклітинній рідині
 • Підвищення осмотичного тиску в міжклітинній рідині
 • Зниження продукції еритропоетину
 • Гематурія
 • Гемоглобінурія
 • Гіпопротеїнемія
 • Альбумінурія
 • Пригнічення функції дихального центру
 • Порушення функції мотонейронів спинного мозку
 • Порушення функції нервово-м’язевого апарату
 • Порушення рухомості грудної клітки
 • Порушення функції легень
 • Снижение парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе
 • Солнечная радиация
 • Перепад дневной и ночной температур
 • Скорость набора высоты
 • Тяжелая физическая нагрузка
 • Венозна гіперемія
 • Артеріальна гіперемія нейротонічного типу
 • Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу
 • Тромбоз легеневої артерії
 • Ішемія
 • Гіповолемія проста
 • Гіповолемія олігоцитемічна
 • Гіповолемія поліцитемічна
 • Нормоволоемія поліцитемічна
 • Нормоволемія олігоцитемічна