• не відповідає за обома показниками -
 • відповідає за обома показниками
 • не відповідає за колі-індексом, але відповідає за мікробним числом
 • відповідає за колі-індексом, але не відповідає за мікробним числом
 • -
 • 1000 бактерій та 100 пліснявих грибів
 • 500 бактерій та 50 пліснявих грибів
 • 250 бактерій та 25 пліснявих грибів
 • 500 бактерій та 200 пліснявих грибів
 • 1500 бактерій та 150 пліснявих грибів
 • Інгібітори синтеза клітинної стінки
 • Інгібітори синтеза білків
 • Інгібітори процесів дихання
 • Інгібітори окисного фосфорилювання
 • Інгібітори синтеза цитоплазматичної мембрани
 • наименьшее количество воды, в котором обнаружено присутствие кишечной палочки
 • количество кишечных палочек в 1 л воды
 • количество кишечных палочек в 1 мл воды
 • общее количество бактерий в 1 мл воды
 • общее количество бактерий в 1 л воды
 • воздушно-капельный
 • фекально-оральный
 • вертикальный
 • трансмиссивный
 • артифициальный
 • сухожаровой шкаф
 • бактериальные фильтры
 • аппарат Коха
 • дезинфектанты
 • бактерицидные лампы
 • Профилактики дизентерии
 • Лечения дизентерии
 • Выделения возбудителя
 • Определения фаготипа
 • Фагоиндикации
 • максимальної переносимої та мінімальної лікувальної
 • мінімальної переносимої та максимальної лікувальної
 • максимальної переносимої та максимальної лікувальної
 • мінімальної переносимої та мінімальної лікувальної
 • -
 • 100 мікробних клітин (бактерій та грибів)
 • 10 мікробних клітин (бактерій та грибів)
 • 1000 мікробних клітин (бактерій та грибів)
 • 10 000 мікробних клітин (бактерій та грибів)
 • 100 000 мікробних клітин (бактерій та грибів)
 • розташування клітин у вигляді грона винограду
 • розташування клітин у вигляді ланцюжка
 • розташування клітин поодиноко
 • розташування клітин попарно
 • розташування клітин тетрадами
 • Прожарювання в сухожаровій шафі
 • Автоклавування
 • Кип’ятіння
 • Обробка дезінфікуючим розчином
 • Опромінення ультрафіолетовим промінням
 • Розпочати імунізацію антирабічною вакциною
 • Призначити комбіновану антибіотикотерапію
 • Терміново ввести вакцину АКДП
 • Госпіталізувати хворого і тримати під наглядом лікаря
 • Терміново ввести нормальний гама-глобулін
 • В автоклаві текучою парою дробним способом
 • В автоклаві під тиском 2 атмосфери
 • В сухожаровій шафі
 • Рентгенівським опроміненням
 • Ультрафіолетовим опроміненням
 • Реакція аглютинації
 • Реакція преципітації
 • Реакція зв”язування комплементу
 • Реакція імуноферментного аналізу
 • Реакція радіоімунного аналізу.