• Долонні міжкісткові м’язи
 • Тильні міжкісткові м’язи
 • Червоподібні м’язи
 • Короткий долонний м’яз
 • Відвідний м’яз мізинця
 • Задня центральна звивина
 • Потилична ділянка
 • Поясна звивина
 • Лобна ділянка кори
 • Передня центральна звивина
 • Епітелій ниткоподібних сосочків
 • Епітелій листоподібних сосочків
 • Епітелій грибоподібних сосочків
 • Епітелій жолобкуватих сосочків
 • Сполучнотканинна основа всіх сосочків язика
 • Руйнування вестибулярних ядер Дейтерса
 • Подразнення отолітових вестибулорецепторів
 • Подразнення вестибулярних ядер Дейтерса
 • Подразнення вестибулослухового нерва
 • Подразнення ампулярних вестибулорецепторів
 • Аксони рухових нейронів
 • Дендрити рухових нейронів
 • Аксони чутливих нейронів
 • Дендрити чутливих нейронів
 • Дендрити вставних нейронів
 • Поверхнева пластинка шийної фасції
 • М’ язова частина передтрахейної пластинки шийної фасції
 • Вісцеральна частина передтрахейної пластинки шийної фасції
 • Передхребтова пластинка шийної фасції
 • Сонна піхва шийної фасції
 • Ізометричного скорочення
 • Асинхронного скорочення
 • Протодіастолічний період
 • Швидкого наповнення
 • Повільного наповнення
 • Цитохромоксидаза (аа3)
 • Флавінові ферменти
 • Цитохром В5
 • НАД+ - залежні дегідрогенази
 • Цитохром Р-450
 • Анаеробний гліколіз
 • Аеробний гліколіз
 • Окислювальне фосфорилювання
 • Креатинкіназна реакція
 • Аденілаткіназна реакція