• Малонова кислота
 • Щавлевооцтова кислота
 • Яблучна кислота
 • Фумарова кислота
 • Піровиноградна кислота
 • Креатинкінази
 • Лактатдегідрогенази
 • Аланінамінотрансферази
 • Аспартатамінотрансферази
 • Гексокінази
 • Гамма-глобулінів
 • Альфа-1-глобулінів
 • Альфа-2-глобулінів
 • Бета-глобулінів
 • Альбумінів 55 У хворого виявлено стан ахлоргідрії. До зниження активності якого ферменту це призводить?
 • Пепсину
 • Трипсину
 • Хімотрипсину
 • Еластази
 • Амінопептидази
 • Мікросомальне окиснення
 • Окисне фосфорилювання
 • Субстратне фосфорилювання
 • Перекисне окиснення.
 • Окисне дезамінування
 • Синтез простагландинів
 • Розпад глюкози
 • Синтез глікогену
 • Синтез амінокислот
 • Розпад жирів
 • Холестерин
 • Стеркобілін
 • Сечовина
 • Холева кислота
 • Хенодезоксихолева кислота
 • Гальмує синтез простагландинів.
 • Стимулює синтез простагландинів.
 • Стимулює глюконеогенез.
 • Інгібує гліколіз.
 • Стимулює синтез холестеролу.
 • Етанол конкурує з метанолом за активний центр алкогольдегідрогенази.
 • Етанол інактивує алостерично алкогольдегідрогеназу.
 • Етанол блокує кофермент алкогольдегідрогенази.
 • Етанол швидше розщеплюється, ніж метанол.
 • Етанол пригнічує дифузію метанолу.
 • Зниження синтезу глікогену
 • Зниження фосфорилювання білків
 • Зниження активності пентозофосфатного шляху
 • Зниження активності гліколізу
 • Зниження активності ліполізу
 • Зростання секреції тиреотропного гормону
 • Зниження утворення тиротропін-рилізинг фактору
 • Посилення нефосфорилюючого окиснення
 • Посилення синтезу тиреоглобуліну на рибосомах
 • Зростання рівня статевих гормонів в крові
 • Циклу трикарбонових кислот.
 • Гліколізу.
 • Пентозофосфатного шляху.
 • Бета-окиснення жирних кислот.
 • Орнітинового циклу.