• Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • Фенілаланінгідроксилаза
 • Тирозиназа
 • Тироксингідроксилаза
 • Моноамінооксидаза
 • Гамма-глобулінів
 • Альфа-1-глобулінів
 • Альфа-2-глобулінів
 • Бета-глобулінів
 • Альбумінів 55 У хворого виявлено стан ахлоргідрії. До зниження активності якого ферменту це призводить?
 • Пепсину
 • Трипсину
 • Хімотрипсину
 • Еластази
 • Амінопептидази
 • НАДН-дегідрогеназа
 • Цитохромоксидаза
 • Сукцинатдегідрогеназа
 • Ізоцитратдегідрогеназа
 • Альфа-кетоглутаратдегідрогеназа
 • Жовчні кислоти
 • Катехоламіни
 • Кортикостероїди
 • Ацетил-КоА
 • Кальцифероли
 • Моноамінооксидази
 • Трансамінази аспартата
 • Трансамінази аланіна
 • Декарбоксилази
 • Ацетилхолінестерази
 • Транспорт жирних кислот
 • Транспорт амінокислот
 • Транспорт вітаміну В12
 • Транспорт глюкози
 • Транспорт вітаміну К
 • Іінгібування ксантиноксидази
 • Активація циклооксигенази
 • Інгібування дезамінази
 • Активація фосфорилази
 • Активація нуклеозидази
 • Креатинкінази
 • Лактатдегідрогенази
 • Аланінамінотрансферази
 • Аспартатамінотрансферази
 • Гексокінази
 • Мікросомальне окиснення
 • Окисне фосфорилювання
 • Субстратне фосфорилювання
 • Перекисне окиснення.
 • Окисне дезамінування
 • Синтез простагландинів
 • Розпад глюкози
 • Синтез глікогену
 • Синтез амінокислот
 • Розпад жирів
 • ФМН (флавинмононуклеотид)
 • НАД+ (никотинамидадениндинуклеотид)
 • ТМФ (тиаминмонофосфат)
 • ТДФ (тиаминдифосфат)
 • ПАЛФ (пиридоксальфосфат)
 • Аскорутин
 • Тиамина гидрохлорид
 • Цианокобаламин
 • Никотиновая кислота
 • Пиридоксина гидрохлорид
 • Інгібітори протеолітичних ферментів
 • Інсулін
 • Трипсиноген
 • Антибіотики
 • Сульфаніламідні препарати