• Реактиву Несслера
 • Калію хромату
 • Цинку уранілацетату
 • Реактиву Чугаєва
 • Натрію сульфату
 • Титрування замісника
 • Пряме титрування у сильнокислому середовищі
 • Зворотнє титрування у кислому середовищі
 • Зворотнє титрування у лужному середовищі
 • Пряме титрування у лужному середовищі
 • Непрямої відгонки
 • Виділення
 • Осадження
 • Прямої відгонки
 • Виділення і непрямої відгонки
 • Калію хлорид
 • Натрію тетраборат
 • Натрію гідроксид
 • Оксалатна кислота
 • Натрію бензоат
 • Заліза (III) хлориду
 • Калію хлориду
 • Резорцину
 • Оцтового ангідриду
 • Дифеніламіну
 • Нітритометрія
 • Алкаліметрія
 • Комплексонометрія
 • Перманганатометрія
 • Аргентометрія
 • Перманганатометрія .
 • Комплексонометрія.
 • Аргентометрія .
 • Йодометрія .
 • Нітритометрія .
 • Сульфосаліцилова кислота
 • Оксалатна кислота
 • П-амінобензойна кислота
 • Фенілоцтова кислота .
 • Хлороцтова кислота .
 • Потенціал напівхвилі .
 • Потенціал виділення .
 • Потенціал розкладу .
 • Граничний дифузійний струм .
 • Залишковий струм .
 • Кут обертання поляризованого променю світла .
 • Коефіцієнт заломлення світла .
 • Ступінь поглинання поляризованого променю світла розчином .
 • Дисперсію променю світла розчином .
 • Оптичну густину розчину .
 • Для утворення гідроксо- та оксоаніонів цих елементів у найвищих ступенях окиснення
 • Для утворення гідроксо- та оксоаніонів цих елементів у найнижчих ступенях окиснення
 • Для більш повного осадження цих катіонів
 • Для утворення пероксидних сполук цих катіонів
 • Для руйнування гідратних комплексів
 • Титрування за залишком
 • Неводне титрування
 • Пряме титрування
 • Замісникове титрування
 • Будь-яке титрування
 • Показатель преломления раствора .
 • Угол вращения плоскости поляризованного света.
 • Угол полного внутреннего отражения луча света .
 • Угол падения луча света .
 • Угол преломления луча света .
 • На различной способности веществ к ионному обмену.
 • На различии в адсорбируемости веществ твердым сорбентом.
 • На различной растворимости разделяемых веществ в неподвижной фазе.
 • На образовании отличающихся по растворимости осадков разделяемых веществ с сорбентом.
 • На образовании координационных соединений разной устойчивости в фазе или на поверхности сорбента.
 • фенолфталеїн
 • дифеніламін
 • дифенілкарбазон
 • еріохром чорний Т
 • мурексид
 • у спиртовому
 • у нітратнокислому
 • у лужному
 • у солянокислому
 • у сульфатнокислому
 • Pb2+
 • Ag+
 • Hg2+
 • Ca2+
 • Ba2+ 74 До III аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать такі катіони:
 • кальцію, стронцію, барію
 • алюмінію, магнію, цинку
 • калію, барію, бісмуту
 • аргентуму, плюмбуму, ніколу
 • цинку, алюмінію, хрому 75 До II аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать такі катіони:
 • аргентуму, плюмбуму, ртуті(І)
 • кальцію, стронцію, барію
 • алюмінію, магнію, цинку
 • цинку, алюмінію, хрому
 • калію, барію, бісмуту
 • кальцію, стронцію, барію, калію, барію, бісмуту
 • магнію, кальцію, стронцію, барію
 • аргентуму, плюмбуму, ніколу, калію, барію, бісмуту
 • натрію, калію, амонію, аргентуму, плюмбуму
 • алюмінію, цинку, хрому(II),стануму(ІІ), стануму(IV), арсену(III), арсену(V)
 • більшість їх солей розчинні у воді
 • мають близькі іонні радіуси
 • мають великі іонні радіуси
 • мають здатність утворювати розчинні основи
 • належать до біологічно важливих елементів 78 До першої аналітичної групи аніонів належать аніони, які утворюють не розчинні у воді солі:
 • барію
 • плюмбуму
 • амонію
 • бісмуту
 • ртуті
 • з більшістю катіонів утворюють розчинні у воді солі
 • мають великі іонні радіуси
 • мають близькі іонні радіуси
 • мають здатність утворювати розчинні кислоти
 • належать до токсичних елементів
 • комплексонометрії
 • перманганатометрії
 • ацидиметрії
 • меркуриметрії
 • алкаліметрії
 • рефрактометрії
 • йодометрії
 • поляриметрії
 • фотометрії
 • алкаліметрії
 • оптичної густини (А) від довжини хвилі (лямбда)
 • оптичної густини (А) від концентрації розчину (С)
 • оптичної густини (А) від температури (t0)
 • довжини хвилі (лямбда) від температури (t0)
 • довжини хвилі (лямбда) від концентрації (С)
 • хлорная вода
 • бромная вода
 • гипсовая вода
 • известковая вода
 • баритовая вода
 • 2-метоксі-2-фенілуксусною кислотою
 • 8-оксихіноліном
 • дифеніламіном
 • діацетилдіоксимом
 • тетрафенілборатом
 • флуоресцеин
 • метиловый оранжевый
 • железо-аммонийные квасцы
 • раствор крахмала
 • тропеолин 00
 • дифеніламіном і концентрованою сульфатною кислотою
 • калій перманганатом
 • розчином йоду в калій йодиді
 • розчином аргентум нітрату
 • розчином барій хлориду
 • розчину лугу при нагріванні
 • реактиву Неслера
 • розчину натрій гексанітрокобальтата
 • розчину натрій гідротартрата
 • розчину калій гексагідроксостибата
 • розчину BaCl2 в нейтральному або слабколужному середовищі
 • розчину BaCl2 в кислому середовищі
 • розчину AgNO3 в кислому середовищі
 • розчину мінеральної кислоти
 • розчину лугу
 • аргентометрія
 • ацидиметрія
 • комплексонометрія
 • перманганатометрія
 • алкаліметрія
 • виправочний коефіцієнт до молярної концентрації
 • фактор перерахунку
 • поправочний індекс
 • коефіцієнт співвідношення
 • коефіцієнт відхилення