• Пригнічення активності ангіотензин-перетворюючого ферменту
 • Блокада в-адренорецепторів
 • Блокада а-адренорецепторів
 • Блокада рецепторів ангіотензину II
 • Блокада повільних кальцієвих каналів
 • 20,0 г натрия гидрокарбоната
 • 1,5 г аминопропиленгликоля
 • 0,1 моль/л раствора натрия гидроксида
 • 0,1 моль/л раствора натрия гидрокарбоната
 • 0,1 моль/л раствора соляной кислоты
 • Парацетамол
 • Прокаїну гiдрохлорид
 • Дикаїн
 • Натрiю пара-амiносалiцилат
 • Анестезин
 • Ванiлiн
 • Вiльний луг
 • Етилбарбiтурова кислота
 • Фенiлбарбiтурова кислота
 • Семiкарбазид
 • Селективний антагонiст 5-HT1серотонiнових рецепторiв
 • Стимулятор β-адренорецепторiв
 • Селективний α-адреноблокатор
 • Селективний агонiст 5-HT1серотонiнових рецепторiв
 • Неселективний αадреноблокатор
 • Розчиняють у пiдставцi за кiмнатної температури
 • Розчиняють у ступцi при розтираннi
 • Розчиняють у флаконi при пiдiгрiваннi
 • Розтирають зi спиртом у ступцi i змiшують з глiцерином
 • Розчиняють у мiрнiй колбi
 • Iнгiбiтори АПФ
 • Блокатори ангiотензинових рецепторiв
 • Дiуретики
 • β-адреноблокатори
 • Антагонiсти кальцiю
 • Диметилформамiд
 • Азотнокисле срiбло
 • Натрiю тiосульфат
 • Сiрчана кислота
 • Хлорна кислота
 • Кореневища беладонни
 • Листя i коренi беладонни
 • Плоди беладонни
 • Трава беладонни
 • Квiтки беладонни
 • Виконавчий комiтет мiської (районної) ради народних депутатiв
 • Державна служба лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення
 • Банк
 • Органи статистики
 • Державна податкова iнспекцiя
 • Платифiлiну гiдротартрат
 • Атропiну сульфат
 • Папаверину гiдрохлорид
 • Стрихнiну нiтрат
 • Пiлокарпiну гiдрохлорид
 • Карбоксильна група
 • Карбонiльна група
 • Альдегiдна група
 • Гiдроксильна група
 • Первинна ароматична амiногрупа
 • Набряки гомiлок
 • Кашель
 • Гiпокалiємiя
 • Слинотеча
 • Закрепи