• Хінгамін
 • Рифампіцин
 • Ампіцилін
 • Гентаміцин
 • Бісептол (Ко-тримаксазол)
 • Кофеин-бензоат натрия
 • Налоксон
 • Кальция хлорид
 • Унитиол
 • Диазепам
 • Стимуляція бета1-адренорецепторів
 • Стимуляція M-холінорецепторів
 • Стимуляція альфа1-адренорецепторів
 • Блокада K+-, Na+-АТФ-ази
 • Пригнічення активності фосфодіестерази
 • Розчиняють у придатнiй до основи рiдинi
 • Додають у кiнцi до готової мазi
 • Розчиняють у водi очищенiй
 • Розчиняють у розплавленiй основi
 • Вводять за типом суспензiї з частиною розплавленої основи
 • Селективний антагонiст 5-HT1серотонiнових рецепторiв
 • Стимулятор β-адренорецепторiв
 • Селективний α-адреноблокатор
 • Селективний агонiст 5-HT1серотонiнових рецепторiв
 • Неселективний αадреноблокатор
 • Iмовiрностi алергiчних реакцiй
 • Нефротоксичностi
 • Кардiотоксичностi
 • Гепатотоксичностi
 • Нейротоксичностi
 • Розчиняють в олiї
 • Розчиняють у водi, призначенiй для розведення первинної емульсiї
 • Вводять у готову первинну емульсiю
 • Розчиняють у готовiй емульсiї при нагрiваннi
 • Диспергують з додаванням готової емульсiї
 • Збiльшення антибактерiального ефекту доксициклiну
 • Збiльшення ефективностi пероральних контрацептивiв
 • Зниження ефективностi пероральних контрацептивiв
 • Зменшення антибактерiального ефекту доксициклiну
 • -
 • Посилення дiї антикоагулянтiв та ризик виникнення кровотечi
 • Посилення ефекту метронiдазолу
 • Посилення нейротоксичностi
 • Зниження ефекту метронiдазолу
 • Зниження дiї антикоагулянтiв
 • Розчин кислоти борної 2%
 • Розчин фурацилiну 0,02%
 • Розчин анальгiну 3%
 • Розчин кальцiю хлориду 10%
 • Розчин формальдегiду 37%
 • Двадцять календарних днiв
 • Тридцять календарних днiв
 • Не надається
 • Десять календарних днiв
 • Сiм календарних днiв
 • Регулятори рН
 • Консерванти
 • Пролонгатори
 • Антиоксиданти
 • Iзотонуючi засоби
 • Пригнiчує синтез нуклеїнових кислот
 • Пiдвищує проникнiсть клiтинної мембрани
 • Пригнiчує синтез бiлкiв
 • Виявляє антагонiзм з ПАБК
 • Блокує синтез клiтинної стiнки
 • Приготування внутрiшньоаптечної заготiвлi
 • Процес фасування виготовленої продукцiї на певнi кiлькостi
 • Приготування напiвфабрикатiв
 • Приготування концентрованих розчинiв
 • Приготування лiкарських форм за рецептом
 • М-холiномiметики
 • β-адреномiметики
 • α-адреномiметики
 • β-адреноблокатори
 • Iнгiбiтори холiнестерази
 • Оприбуткування грошей з банку на виплату авансу та зарплати
 • Видача готiвки пiд звiт
 • Оприбуткування виручки аптечних пунктiв i кiоскiв
 • Оприбуткування виручки аптеки
 • Повернення недовикористаних пiдзвiтних сум
 • Має антиоксидантну дiю
 • Пригнiчує вивiльнення вiльних жирних кислот iз жирової тканини
 • Пригнiчує всмоктування холестерину
 • Зв’язує жовчнi кислоти в тонкiй кишцi
 • Знижує рiвень триглiцеридiв
 • Багатокінцеві, прості та війчасті волоски
 • Багатокінцеві та головчасті волоски
 • Прості та головчасті волоски
 • Т-подібні волоски по краю листка
 • Жалкі та ретортоподібні волоски
 • Розведення водою
 • Додавання надлишку емульгатора
 • Додавання сильних електролітів
 • Додавання сиропів
 • Розведення олією
 • Стерилізація сухим жаром при 180-200°C тривалий час
 • Триразове нагрівання розчину до 40-60°C із перервами на добу для термостатування
 • Стерилізація при 100°C текучою парою
 • Стерилізація струмом високої та надвисокої частоти
 • Автоклавування при температурі 119-121°C і тиском 1,0-1,1 атм
 • Н-холіноміметик
 • бета-адреноблокатор
 • Антихолінестеразний зворотної дії
 • бета-адреноміметик
 • М-холіноблокатор
 • Трава хвоща лісового
 • Лист мяти перцевої
 • Трава хвоща польового
 • Трава кропиви собачої
 • Лист шавлії лікарської
 • Целекоксиб
 • Парацетамол
 • Ацетилсаліцилова кислота
 • Диклофенак натрію
 • Індометацин
 • Форма 1
 • Форма 1 у двох примірниках
 • Амбулаторним хворим не відпускається
 • Форма 3
 • Препарат відпускається без рецепту