• Поліцитемічна гіповолемія
 • Проста гіповолемія
 • Олігоцитемічна гіповолемія
 • Поліцитемічна гіперволемія
 • Олігоцитемічна гіперволемія
 • Середня оболонкова
 • Середня мозкова
 • Поверхнева скронева
 • Передня оболонкова
 • Задня вушна
 • Задня центральна звивина
 • Потилична ділянка
 • Поясна звивина
 • Лобна ділянка кори
 • Передня центральна звивина
 • Синоатріальна блокада
 • Миготлива аритмія
 • Атріовентрикулярна блокада
 • Передсердна екстрасистола
 • Внутрішньопередсердна блокада
 • Вестибулоспінальні
 • Медіальні кортикоспінальні
 • Ретикулоспінальні
 • Руброспінальні
 • Латеральні кортикоспінальні
 • Поріг деполяризації
 • Потенціал спокою
 • Критичний рівень деполяризації
 • Амплітуду ПД
 • Тривалість ПД
 • Накладання трахеостоми
 • Нахил голови вперед
 • Поворот лежачого пацієнта на лівий бік
 • Поворот лежачого пацієнта на правий бік
 • Дихання через рот
 • Мононуклеари, Т-лімфоцити і лім-фокіни
 • Гранулоцити, Т-лімфоцити і IgG
 • Плазматичні клітини, Т-лімфоцити і лімфокіни
 • В-лімфоцити, IgM
 • Макрофаги, В-лімфоцити і моноцити
 • Є антивітамінами параамінобензойної кислоти
 • Інгібують всмоктування фолієвої кислоти
 • Є алостеричними інгібіторами ферментів
 • Беруть участь в окисно-відновних процесах
 • Є алостеричними ферментами
 • Накопичення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+
 • Накопичення в клітинах міокарда іонів K+ і Mg2+
 • Зменшення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+
 • Зменшення в позаклітинному просторі іонів K+ і Mg2+
 • Збільшення в позаклітинному просторі іонів Na+ і Ca2+
 • Ліпопротеїнів низької щільності
 • Ліпопротеїнів високої щільності
 • Хіломікронів
 • Ліпопротеїнів дуже низької щільності
 • Ліпопротеїнів проміжної щільності
 • Парасимпатичні безумовні рефлекси
 • Симпатичні безумовні рефлекси
 • Парасимпатичні умовні рефлекси
 • Симпатичні умовні рефлекси
 • Периферичні рефлекси
 • Зв’язування фіксованих на тучних клітинах IgE
 • Блокування синтезу медіаторів у тучних клітинах
 • Стимуляція імунологічної толерантності до антигену
 • Стимуляція синтезу антиген-специфічних IgG
 • Зв’язування рецепторів до IgE на тучних клітинах
 • Глибока стегнова артерія
 • Поверхнева огинальна артерія клубової кістки
 • Низхідна колінна артерія
 • Поверхнева надчеревна артерія
 • Глибока зовнішня соромітня артерія