• Центральні а2-адреноміметики
 • а-адреноблокатори
 • Неселективні а-адреноміметики
 • Селективні аі-адреноміметики
 • Селективні в1 -адреноблокатори
 • Альмагель
 • Натрію гідрокарбонат
 • Вісмуту субнітрат
 • Ранітидин
 • Омепразол
 • Строфантин
 • Настойка горицвета весеннего
 • Дигитоксин
 • Лантозид
 • Адонизид
 • Магния сульфат
 • Резерпин
 • Октадин
 • Апрессин
 • Хлордиазепоксид
 • Кислота нікотинова
 • Кислота аскорбінова
 • Тіаміну хлорид
 • Піридоксину гідрохлорид
 • Ретинолу ацетат
 • Локального тканинного ацидозу
 • Локального тканинного алкалозу
 • Пригнічення карбангідрази
 • Активація сукцинатдегідрогенази
 • Пригнічення окислювального фосфорилювання
 • стабілізує мембрани тучних клітин
 • Блокує Н2-рецептори.
 • Блокує Н1- та Н2-рецептори.
 • Порушує синтез гістаміну.
 • Активує ферменти деградації гістаміну.