• Стимулює секрецію інсуліну бета-клітинами острівців Лангерганса
 • Пригнічує глюконеогенез
 • Підсилює метаболізм глюкози
 • Підсилює захоплення глюкози периферичними тканинами
 • Активує транспорт глюкози в клітину
 • Мутагенний ефект
 • Ембріотоксичний ефект
 • Тератогенний ефект
 • Фетотоксичний ефект
 • Бластомогенний ефект
 • Центральні а2-адреноміметики
 • а-адреноблокатори
 • Неселективні а-адреноміметики
 • Селективні аі-адреноміметики
 • Селективні в1 -адреноблокатори
 • Конкурентная блокада Н1-рецепторов
 • Ингибиция синтеза гистамина
 • Угнетение высвобождения гистамина
 • Ускорение разрушения гистамина
 • Независимый антагонизм с гистамином
 • М-Холіноміметичні засоби
 • М-Холіноблокуючі засоби
 • Альфа-адреноміметичні засоби
 • Н-Холіноміметичні засоби
 • Гангліоблокатори
 • блокада синтезу петдидогліканів микробної оболонки
 • Блокада синтезу білків цитоплазми
 • Блокада тіолових груп ензимів
 • Блокада синтезу РНК
 • Блокада синтезу ДНК
 • Сумований синергізм
 • Синергоантагонізм
 • Потенційований синергізм
 • Фізичний антагонізм
 • Опосередкований синергізм
 • Зниження активності фосфоліпази А2 та синтезу арахідонової кислоти
 • Блокада фосфодіестерази й накопичення цАМФ
 • Звуження судин у вогнищі запалення
 • Покращення нервової трофіки у вогнищі запалення
 • Пригнічення синтезу простагландинів за рахунок зниження активності ЦОГ
 • Строфантин
 • Настойка горицвета весеннего
 • Дигитоксин
 • Лантозид
 • Адонизид
 • Магния сульфат
 • Резерпин
 • Октадин
 • Апрессин
 • Хлордиазепоксид
 • стабілізує мембрани тучних клітин
 • Блокує Н2-рецептори.
 • Блокує Н1- та Н2-рецептори.
 • Порушує синтез гістаміну.
 • Активує ферменти деградації гістаміну.