• Альмагель
 • Натрію гідрокарбонат
 • Вісмуту субнітрат
 • Ранітидин
 • Омепразол
 • Інактивація циклооксигенази та пригнічення синтезу простагландинів
 • Антибрадикінінова активність
 • Інактивація ліпоксигенази та пригнічення синтезу лейкотрієнів
 • Взаємодія з енкефаліновими рецепторами
 • Блокада проведення імпульсів на різних рівнях ноціоцептивної системи
 • Розчин пероксиду водню
 • Розчин оксамитового зеленого
 • Розчин адреналіну гідро хлориду
 • Розчин етилового спирту
 • Йодинол
 • Кетотифен
 • Діазолін
 • Фенкарол
 • Тавегіл
 • Димедрол 70 Хворому 42 років для лікування бактеріальної пневмонії призначено ампіцилін. Вкажіть, який механізм бактерицидної дії препарату?
 • Пригнічення синтезу клітинної стінки мікроорганізмів
 • Пригнічення внутрішньоклітинного синтезу білка
 • Порушення проникливості цитоплазматичної мембрани
 • Пригнічення SH-груп ферментів мікроорганізмів
 • Антагонізм із параамінобензойною кислотою
 • Конкурентная блокада Н1-рецепторов
 • Ингибиция синтеза гистамина
 • Угнетение высвобождения гистамина
 • Ускорение разрушения гистамина
 • Независимый антагонизм с гистамином
 • Ціанокобаламін
 • Пірідоксин
 • Аскорбінову кислоту
 • Нікотинову кислоту
 • Коамід 76 Хворому встановлено діагноз – активний вогнищевий туберкульоз легень. Вкажіть, який із препаратів найбільш доцільно призначити в першу чергу?
 • Ізоніазид
 • Сульфален
 • Циклосерін
 • Етіонамід
 • Етоксид
 • М-Холіноміметичні засоби
 • М-Холіноблокуючі засоби
 • Альфа-адреноміметичні засоби
 • Н-Холіноміметичні засоби
 • Гангліоблокатори
 • Стимулює секрецію інсуліну бета-клітинами острівців Лангерганса
 • Пригнічує глюконеогенез
 • Підсилює метаболізм глюкози
 • Підсилює захоплення глюкози периферичноми тканинами
 • Активує транспорт глюкози в клітину
 • Мутагенний ефект
 • Ембріотоксичний ефект
 • Тератогенний ефект
 • Фетотоксичний ефект
 • Бластомогенний ефект
 • Зниження активності фосфоліпази А2 та синтезу арахідонової кислоти
 • Блокада фосфодіестерази й накопичення цАМФ
 • Звуження судин у вогнищі запалення
 • Покращення нервової трофіки у вогнищі запалення
 • Пригнічення синтезу простагландинів за рахунок зниження активності ЦОГ
 • блокада синтезу петдидогліканів микробної оболонки
 • Блокада синтезу білків цитоплазми
 • Блокада тіолових груп ензимів
 • Блокада синтезу РНК
 • Блокада синтезу ДНК