• Пригнічення Н-холінорецепторів
 • Пригнічення М-холінорецепторів
 • Стимуляція M-, Н-холінорецепторів
 • Стимуляція Н-холінорецепторів
 • Стимуляція M-холінорецепторів
 • b-адреноблокатори
 • а-адреноблокатори
 • Симпатолітики
 • Селективні ^-адреноміметики
 • а-адреноміметики
 • Стимулирует центральные а2-адренорецепторы
 • Блокирует Я-холинорецепторы ганглиев
 • Блокирует а1 и а2-адренорецепторы
 • Блокирует ^-адренорецепторы
 • Стимулирует центральные имидазоловые 1 -рецепторы
 • Пригнічення активності ангіотензин-перетворюючого ферменту
 • Блокада в-адренорецепторів
 • Блокада а-адренорецепторів
 • Блокада рецепторів ангіотензину II
 • Блокада повільних кальцієвих каналів
 • Стимуляцією бета-1-адренорецепторів
 • Стимуляцією бета-2-адренорецепторів
 • Активацією альфа-1-адренорецепторів
 • Активацією М-холінорецепторів
 • Пригніченням синтезу ацетилхоліну
 • Блокада β2 -адренорецепторів бронхів
 • Блокада β1 -адренорецепторів бронхів
 • Стимуляція β2 -адренорецепторів бронхів
 • Блокада α2 -адренорецепторів бронхів
 • Стимуляція α1 -адренорецепторів бронхів
 • Блокада Н2-гістамінових рецепторів
 • Блокада Н1-гістамінових рецепторів
 • Блокада М1-холінорецепторів
 • Пригнічення активності Н+К+АТФ-ази
 • Блокада Н-холінорецепторів симпатичних гангліїв
 • Стимуляція центральних постсинаптичних $\alpha_2$-адренорецепторів
 • Блокада периферичних $\alpha_1$-адренорецепторів
 • Блокада $\beta$-адренорецепторів
 • Блокада Н-холінорецепторів симпатичних гангліїв
 • Пряма міотропна дія на судини
 • Стимулює 2-адренорецептори
 • Стимулює -адренорецептори
 • Блокує Н1-гістамінорецептори
 • Блокує фосфодіестеразу
 • Блокує М-холінорецептори
 • А.Холиноблокаторы
 • В.Холиномиметики
 • С.Адреноблокаторы
 • Д.Адреномиметики
 • Е.Вяжущие
 • Нейтралізація HCl, обволікання слизової оболонки
 • Блокада Н2-гістамінових рецепторів обкладних залоз шлунку
 • Місцевоанестезуюча дія
 • Адсорбція лужних продуктів
 • Блокада М-холінорецепторів
 • Пригнічення дофамінових D2-рецепторів
 • Стимуляція ГАМК – енергічних рецепторів головного мозку
 • Модуляція центральних бензодіазепінових рецепторів
 • Збудження опіатних рцепторів
 • Гальмування пуринових рецепторів