• Стимулює секрецію інсуліну бета-клітинами острівців Лангерганса
 • Пригнічує глюконеогенез
 • Підсилює метаболізм глюкози
 • Підсилює захоплення глюкози периферичними тканинами
 • Активує транспорт глюкози в клітину
 • Мутагенний ефект
 • Ембріотоксичний ефект
 • Тератогенний ефект
 • Фетотоксичний ефект
 • Бластомогенний ефект
 • Пригнічення Н-холінорецепторів
 • Пригнічення М-холінорецепторів
 • Стимуляція M-, Н-холінорецепторів
 • Стимуляція Н-холінорецепторів
 • Стимуляція M-холінорецепторів
 • Центральні а2-адреноміметики
 • а-адреноблокатори
 • Неселективні а-адреноміметики
 • Селективні аі-адреноміметики
 • Селективні в1 -адреноблокатори
 • Стимулирует центральные а2-адренорецепторы
 • Блокирует Я-холинорецепторы ганглиев
 • Блокирует а1 и а2-адренорецепторы
 • Блокирует ^-адренорецепторы
 • Стимулирует центральные имидазоловые 1 -рецепторы
 • Пригнічення активності ангіотензин-перетворюючого ферменту
 • Блокада в-адренорецепторів
 • Блокада а-адренорецепторів
 • Блокада рецепторів ангіотензину II
 • Блокада повільних кальцієвих каналів
 • Конкурентная блокада Н1-рецепторов
 • Ингибиция синтеза гистамина
 • Угнетение высвобождения гистамина
 • Ускорение разрушения гистамина
 • Независимый антагонизм с гистамином
 • Блокада β2 -адренорецепторів бронхів
 • Блокада β1 -адренорецепторів бронхів
 • Стимуляція β2 -адренорецепторів бронхів
 • Блокада α2 -адренорецепторів бронхів
 • Стимуляція α1 -адренорецепторів бронхів
 • Блокада Н2-гістамінових рецепторів
 • Блокада Н1-гістамінових рецепторів
 • Блокада М1-холінорецепторів
 • Пригнічення активності Н+К+АТФ-ази
 • Блокада Н-холінорецепторів симпатичних гангліїв
 • М-Холіноміметичні засоби
 • М-Холіноблокуючі засоби
 • Альфа-адреноміметичні засоби
 • Н-Холіноміметичні засоби
 • Гангліоблокатори
 • блокада синтезу петдидогліканів микробної оболонки
 • Блокада синтезу білків цитоплазми
 • Блокада тіолових груп ензимів
 • Блокада синтезу РНК
 • Блокада синтезу ДНК
 • Стимуляція вивільнення норадреналіну в синаптичну щілину
 • Блокування вивільнення норадреналіну в синаптичну щілину
 • Стимуляція альфа-адренорецепторів
 • Блокування бета-адренорецепторів бронхів
 • Безпосередній вплив на м’язи бронхів
 • Сумований синергізм
 • Синергоантагонізм
 • Потенційований синергізм
 • Фізичний антагонізм
 • Опосередкований синергізм