• Пригнічення Н-холінорецепторів
 • Пригнічення М-холінорецепторів
 • Стимуляція M-, Н-холінорецепторів
 • Стимуляція Н-холінорецепторів
 • Стимуляція M-холінорецепторів
 • Центральні а2-адреноміметики
 • а-адреноблокатори
 • Неселективні а-адреноміметики
 • Селективні аі-адреноміметики
 • Селективні в1 -адреноблокатори
 • Стимулирует центральные а2-адренорецепторы
 • Блокирует Я-холинорецепторы ганглиев
 • Блокирует а1 и а2-адренорецепторы
 • Блокирует ^-адренорецепторы
 • Стимулирует центральные имидазоловые 1 -рецепторы
 • Пригнічення активності ангіотензин-перетворюючого ферменту
 • Блокада в-адренорецепторів
 • Блокада а-адренорецепторів
 • Блокада рецепторів ангіотензину II
 • Блокада повільних кальцієвих каналів
 • Блокада β2 -адренорецепторів бронхів
 • Блокада β1 -адренорецепторів бронхів
 • Стимуляція β2 -адренорецепторів бронхів
 • Блокада α2 -адренорецепторів бронхів
 • Стимуляція α1 -адренорецепторів бронхів
 • Пригнічення дофамінових D2-рецепторів
 • Стимуляція ГАМК – енергічних рецепторів головного мозку
 • Модуляція центральних бензодіазепінових рецепторів
 • Збудження опіатних рцепторів
 • Гальмування пуринових рецепторів
 • Альмагель
 • Натрію гідрокарбонат
 • Вісмуту субнітрат
 • Ранітидин
 • Омепразол
 • Збуджує центральні α2-адренорецептори
 • Блокує α1-адренорецептори на периферії
 • Блокує центральні α2-адренорецептори
 • Збуджує α1-адренорецептори на периферії
 • Блокує β1-адренорецептори серця
 • Нейтралізація HCl, обволікання слизової оболонки
 • Блокада Н2 – гістамінових рецепторів обкладних залоз шлунку
 • Місцевоанестезуюча дія
 • Адсорбція лужних продуктів
 • Блокада М- холінорецепторів
 • Конкурентний антагонізм з ПАБК
 • Порушення синтезу білків клітинної стінки
 • Зменшення проникності мембран
 • Пригнічення сульфгідрильних груп тіолових ферментів
 • Коагуляція білка
 • Ефективний при поверхневих мікозах слизової оболонки ротової порожнини та інших слизових оболонок. Застосовується, зокрема, в стоматологічній практиці для лікування грибкових стоматитів, які є ускладненнями антибіотикотерапії препаратами широкого спектру
 • Ністатин
 • Гризеофульвін
 • Цефазолін
 • Ампіцилін
 • Оксацилін-натрій