• Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо
 • Активацію аденілатциклази
 • Активацію протеїнкінази А
 • Гальмування фосфодіестерази
 • Гальмування протеїнкінази С
 • Кортієв орган - ближче до гелікотреми
 • Кортієв орган - ближче до овального віконця
 • Середня частина кортієвого органу
 • М’язи середнього вуха
 • Барабанна перетинка
 • Переважне пригнічення циклооксигенази-2
 • Переважне пригнічення циклооксигенази-1
 • Пригнічення фосфоліпази А2
 • Переважна стимуляція аденілатциклази
 • Пригнічення фосфодіестерази
 • Латеральна пахвинна ямка
 • Надміхурова ямка
 • Стегнова ямка
 • Медіальна пахвинна ямка
 • Пахвинний трикутник
 • Вестибулоспінальні
 • Медіальні кортикоспінальні
 • Ретикулоспінальні
 • Руброспінальні
 • Латеральні кортикоспінальні
 • Поріг деполяризації
 • Потенціал спокою
 • Критичний рівень деполяризації
 • Амплітуду ПД
 • Тривалість ПД
 • Мононуклеари, Т-лімфоцити і лім-фокіни
 • Гранулоцити, Т-лімфоцити і IgG
 • Плазматичні клітини, Т-лімфоцити і лімфокіни
 • В-лімфоцити, IgM
 • Макрофаги, В-лімфоцити і моноцити
 • Є антивітамінами параамінобензойної кислоти
 • Інгібують всмоктування фолієвої кислоти
 • Є алостеричними інгібіторами ферментів
 • Беруть участь в окисно-відновних процесах
 • Є алостеричними ферментами
 • Ацидоз газовий, компенсований
 • Ацидоз метаболічний, компенсований
 • Ацидоз метаболiчний, декомпенсований
 • Алкалоз газовий, компенсований
 • Алкалоз газовий, декомпенсований
 • Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • Фенілаланінгідроксилаза
 • Глутаматдегідрогеназа
 • Піруватдегідрогеназа
 • ДОФА-декарбоксилаза
 • Реакція зв’язування комплементу
 • Реакція нейтралізації
 • Реакція гемадсорбції
 • Реакція аглютинації
 • Реакція гальмування гемаглютинації
 • Збільшення інтенсивності гниття білків у кишечнику
 • Зниження активності ферментів орнітинового циклу
 • Збільшення швидкості окисного дезамінування ароматичних амінокислот
 • Порушення фільтраційної здатності нирок
 • Зниження інтенсивності знезараження амоніаку
 • Накопичення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+
 • Накопичення в клітинах міокарда іонів K+ і Mg2+
 • Зменшення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+
 • Зменшення в позаклітинному просторі іонів K+ і Mg2+
 • Збільшення в позаклітинному просторі іонів Na+ і Ca2+