• Скорочення м’язів артеріол
 • Активізація синтезу біогенних амінів
 • Гіперпродукція простагландинів
 • Стимуляція утворення вазопресину
 • Активація калікреїн-кінінової системи
 • Нагромадження некон’югованого білірубіну
 • Зменшення вмісту некон’юговано-го білірубіну
 • Нагромадження уробіліногену
 • Зменшення вмісту стеркобіліну
 • Зменшення вмісту кон’югованого білірубіну
 • Зв’язування фіксованих на опасистих клітинах IgE
 • Блокування синтезу медіаторів опасистих клітин
 • Стимуляція імунологічної толерантності до антигену
 • Стимуляція синтезу антиген-специфічних IgG2
 • Зв’язування рецепторів до IgE на опасистих клітинах
 • Задня частка гіпофізу
 • Передня частка гіпофізу
 • Мозкова речовина наднирників
 • Кора наднирників
 • Підшлункова залоза
 • Підвищення активності тригліцери-дліпази адипоцитів
 • Накопичення в цитозолі пальмітоїл-КоА
 • Активація утилізації кетонових тіл
 • Активація синтезу аполіпопротеїнів А-1, А-2, А-4
 • Зниження активності фосф атидилхолін-холестеїн-ацилтрансферази плазми крові
 • Зниження клубочкової фільтрації
 • Зниження кількості функціонуючих клубочків
 • Зниження онкотичного тиску крові
 • Підвищення гідростатичного тиску на стінку капілярів
 • Зниження проникності клубочкової мембрани
 • Залізодефіцитної анемії
 • В-12 дефіцитної анемії
 • Гіпопластичної анемії
 • Серповидноклітинної анемії
 • Мікросфероцитарної анемії
 • Гіперглікемія
 • Кетонемія
 • Гіпохолестеринемія
 • Гіперхолестеринемія
 • Гіперкалійемія
 • Непрямий білірубін
 • Прямий білірубін
 • Стеркобіліноген
 • Мезобіліноген
 • Протопорфірин
 • Залізорефрактерна анемія.
 • Хвороба Мінковського-Шоффара.
 • Залізодефіцитна анемія.
 • В12-дефіцитна анемія.
 • Серпоподібноклітинна анемія.
 • Диспное (задишка)
 • Гаспінг-дихання
 • Апнейстичне дихання
 • Дихання Куссмауля
 • Дихання Біота
 • Внутрішній механізм активації протромбінази
 • Зовнішній механізм активації протромбінази
 • Перетворення протромбіну в тромбін
 • Перетворення фібриногену в фібрин
 • Ретракція кров’яного згустку
 • Дисрегуляторне порушення альолярної вентиляції
 • Рестриктивне порушення альолярної вентиляції
 • Обструктивне порушення альолярної вентиляції
 • Перфузійний
 • Дифузійний
 • Накопичення продуктів азотистого обміну в крові
 • Порушення ліпідного обміну
 • Зміни вуглеводного обміну
 • Нирковий ацидоз
 • Порушення водно-електролітного обміну
 • Метаболічний ацидоз
 • Метаболічний алкалоз
 • Респіраторний ацидоз
 • Газовий алкалоз
 • Негазовий алкалоз
 • Зниження клубочкової фільтрації
 • Збільшення утворення креатиніну в м`язах
 • Зростання реабсорбції креатиніну
 • Зростання клубочкової фільтрації
 • Збільшення секреції креатиніну в канальцях нирок
 • Порушення мікроциркуляції в осередку ураження
 • Порушення нервової регуляції водного обміну
 • Порушення трофічної функції нервової системи
 • Гіпопротеїнемія
 • Підвищення продукції альдостерону
 • Набуття пухлинною тканиною властивостей іншої тканини
 • Втрата здатності до диференціювання
 • Посилений поділ клітин пухлини
 • Пухлинна прогресія
 • Зворотне перетворення пухлинних клітин в нормальні
 • Порушення синтезу колагену
 • Ламкість капілярів
 • Недостатня щільність круглої зв’язки зуба
 • Ураження альвеолярного відростка верхньої щелепи
 • Порушення синтезу еластину