• Скорочення м’язів артеріол
 • Активізація синтезу біогенних амінів
 • Гіперпродукція простагландинів
 • Стимуляція утворення вазопресину
 • Активація калікреїн-кінінової системи
 • Метаболічний ацидоз
 • Метаболічний алкалоз
 • Респіраторний ацидоз
 • Газовий алкалоз
 • Негазовий алкалоз
 • Нагромадження некон’югованого білірубіну
 • Зменшення вмісту некон’юговано-го білірубіну
 • Нагромадження уробіліногену
 • Зменшення вмісту стеркобіліну
 • Зменшення вмісту кон’югованого білірубіну
 • Зв’язування фіксованих на опасистих клітинах IgE
 • Блокування синтезу медіаторів опасистих клітин
 • Стимуляція імунологічної толерантності до антигену
 • Стимуляція синтезу антиген-специфічних IgG2
 • Зв’язування рецепторів до IgE на опасистих клітинах
 • Задня частка гіпофізу
 • Передня частка гіпофізу
 • Мозкова речовина наднирників
 • Кора наднирників
 • Підшлункова залоза
 • Зменшення тонусу судин
 • Гіперволемія
 • Біль
 • Активація симпато-адреналової системи
 • Зниження скоротливої функції серця
 • Підвищення активності тригліцери-дліпази адипоцитів
 • Накопичення в цитозолі пальмітоїл-КоА
 • Активація утилізації кетонових тіл
 • Активація синтезу аполіпопротеїнів А-1, А-2, А-4
 • Зниження активності фосф атидилхолін-холестеїн-ацилтрансферази плазми крові
 • Дефіцит вазопресину
 • Надлишок вазопресину
 • Надлишок альдостерону
 • Надлишок натрійуретичного фактора
 • Дефіцит кортикотропіну
 • Дисрегуляторне порушення альолярної вентиляції
 • Рестриктивне порушення альолярної вентиляції
 • Обструктивне порушення альолярної вентиляції
 • Перфузійний тип
 • Дифузійний тип
 • Накопичення продуктів азотистого обміну в крові
 • Порушення ліпідного обміну
 • Зміни вуглеводного обміну
 • Нирковий ацидоз
 • Порушення водно-електролітного обміну
 • Зниження клубочкової фільтрації
 • Збільшення утворення креатиніну в м`язах
 • Зростання реабсорбції креатиніну
 • Зростання клубочкової фільтрації
 • Збільшення секреції креатиніну в канальцях нирок
 • Зниження кількості Т-лімфоцитів
 • Зниження кількості В-лімфоцитів
 • Дефіцит Т и В-лімфоцитів
 • Відсутність плазматичних клітин
 • Зниження іммуноглобулінів М
 • Перевантаження серця опором
 • Перевантаження серця припливом крові
 • Ушкодження міокарда
 • Абсолютна коронарна недостатність
 • Відносна коронарна недостатність
 • Непрямий білірубін
 • Прямий білірубін
 • Стеркобіліноген
 • Мезобіліноген
 • Протопорфірин
 • Перевантаження серця збільшеним опором викіду крові.
 • Перевантаження серця збільшеним об’ємом крові .
 • Ушкодження міокарду.
 • Порушення проведення імпульсу по міокарду.
 • Порушення регуляції серцевої діяльності.
 • Спазм дрібних бронхів.
 • Втрата еластичності легеневої тканини.
 • Зниження чутливості дихального центру.
 • Порушення рухомості грудної клітини.
 • Порушення перфузії легеневої тканини .
 • Синусова брадикардія.
 • Синусова тахікардія.
 • Предсердна екстрасистола.
 • Шлуночкова екстрасистола.
 • Атріовентрикулярна блокада.