• Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • Перфузійний
 • Дифузійний
 • Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції
 • Скорочення м’язів артеріол
 • Активізація синтезу біогенних амінів
 • Гіперпродукція простагландинів
 • Стимуляція утворення вазопресину
 • Активація калікреїн-кінінової системи
 • Надходження міжтканинної рідини в судини
 • Відновлення білкового складу крові
 • Збільшення числа ретикулоцитів
 • Відновлення числа еритроцитів
 • Активація еритропоезу
 • Мотонейроны спинного мозга
 • Железистые клетки
 • Миоциты скелетной мышцы
 • Миоциты гладкой мышцы
 • Типичные кардиомиоциты
 • Связывание фиксированных на тучных клеткахIgE
 • Блокирование синтеза медиаторов тучных клеток
 • Стимуляция иммунологической толерантности к антигену
 • Стимуляция синтеза антиген-специфичных IgG2
 • Связывание рецепторов к IgE на тучных клетках
 • Дисрегуляторне порушення альолярної вентиляції
 • Рестриктивне порушення альолярної вентиляції
 • Обструктивне порушення альолярної вентиляції
 • Перфузійний тип
 • Дифузійний тип
 • Клубочкової фільтрації
 • Канальцевої секреції
 • Реабсорбції в проксимальному відділі нефрону
 • Реабсорбції в дистальному відділі нефрону
 • Реабсорбції в збиральних ниркових трубочках
 • Накопичення продуктів азотистого обміну в крові
 • Порушення ліпідного обміну
 • Зміни вуглеводного обміну
 • Нирковий ацидоз
 • Порушення водно-електролітного обміну
 • Зниження клубочкової фільтрації
 • Збільшення утворення креатиніну в м`язах
 • Зростання реабсорбції креатиніну
 • Зростання клубочкової фільтрації
 • Збільшення секреції креатиніну в канальцях нирок
 • Зниження онкотичного тиску плазми крові.
 • Зниження гідростатичного тиску міжклітинної рідини.
 • Зниження осмотичного тиску плазми крові.
 • Підвищення онкотичного тиску тканинної рідини.
 • Підвищення осмотичного тиску міжклітинної рідини.
 • малых дробных доз специфического аллергена
 • физиологических доз глюкокортикоидов
 • разрешающей дозы специфического аллергена
 • лечебных доз антигистаминных препаратов
 • наркотических веществ снижающих чувствительность
 • Карбоксигемоглобіну
 • Метгемоглобіну
 • Карбгемоглобіну
 • Оксигемоглобіну
 • Дезоксигемоглобіну
 • Зниження кількості Т-лімфоцитів
 • Зниження кількості В-лімфоцитів
 • Дефіцит Т и В-лімфоцитів
 • Відсутність плазматичних клітин
 • Зниження іммуноглобулінів М
 • Залізодефіцитної
 • В-12 дефіцитної
 • Гіпопластичної
 • Серповидноклітинної
 • Мікросфероцитарної
 • У кровоносному руслі.
 • У клітинах печінки.
 • У клітинах селезінки.
 • У кістковому мозку.
 • У паренхімі нирок.
 • Синусова брадикардія.
 • Синусова тахікардія.
 • Предсердна екстрасистола.
 • Шлуночкова екстрасистола.
 • Атріовентрикулярна блокада.
 • Гіпоосмолярна гіпергідратація
 • Гіперосмолярна гіпергідратація
 • Ізоосмолярна гіпергідратація
 • Гіпоосмолярна дегідратація
 • Гіперосмолярна дегідратація
 • Пневмококк
 • Возраст
 • Снижение реактивности организма
 • Воздействие на организм низкой температуры
 • Воздействие на организм высокой влажности