• Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • Перфузійний
 • Дифузійний
 • Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції
 • Скорочення м’язів артеріол
 • Активізація синтезу біогенних амінів
 • Гіперпродукція простагландинів
 • Стимуляція утворення вазопресину
 • Активація калікреїн-кінінової системи
 • Надходження міжтканинної рідини в судини
 • Відновлення білкового складу крові
 • Збільшення числа ретикулоцитів
 • Відновлення числа еритроцитів
 • Активація еритропоезу
 • Связывание фиксированных на тучных клеткахIgE
 • Блокирование синтеза медиаторов тучных клеток
 • Стимуляция иммунологической толерантности к антигену
 • Стимуляция синтеза антиген-специфичных IgG2
 • Связывание рецепторов к IgE на тучных клетках
 • Зниження клубочкової фільтрації
 • Зниження кількості функціонуючих клубочків
 • Зниження онкотичного тиску крові
 • Підвищення гідростатичного тиску на стінку капілярів
 • Зниження проникності клубочкової мембрани
 • Стадія підвищення температури
 • Стадія стояння температури на підвищеному рівні
 • Стадія зниження температури шляхом кризису.
 • Стадія зниження температури шляхом лізису.
 • цитотоксический
 • анафилактический
 • иммунокомплексный
 • гиперчувствительности замедленного типа
 • стимулирующий
 • Трисомія по 21-ій парі хромосом.
 • Трисомія по 13-ій парі хромосом.
 • Трисомія по 18-ій парі хромосом.
 • Трисомія Х.
 • Моносомія по Х-хромосомі.
 • Дегідратація гіперосмолярна
 • Дегідратація гіпоосмолярна
 • Дегідратація ізоосмолярна
 • Позитивний водний баланс
 • -
 • Зменшення кількості діючих нефронів
 • Тубулопатія
 • Обтурація сечовивідних шляхів
 • Ішемія нирок
 • Тромбоз ниркових артерій
 • Супраренальна.
 • Ренальна гломерулярна.
 • Ренальна тубулярна.
 • Субренальна пухирна.
 • Субренальна уретральна.
 • Підвищення проникності клубочкової мембрани.
 • Затримка виведення продуктів азотистого обміну.
 • Зниження онкотичного тиску крові.
 • Підвищення гідростатичного тиску на стінку капілярів.
 • Зниження кількості функціонуючих нефронів.
 • Синусова брадикардія.
 • Синусова тахікардія.
 • Предсердна екстрасистола.
 • Шлункова екстрасистола.
 • Предсердно-шлункова блокада.
 • Поражение процесса диффузии газов
 • Поражение вентиляции легких
 • Нарушение перфузии легких
 • Нарушение нервной регуляции внешнего дыхания
 • Нарушение гуморальной регуляции внешнего дыхания
 • Патологическим состоянием
 • Патологическим процессом
 • Заболеванием
 • Патологической реакцией
 • -
 • снижение гидростатического давления в капиллярах клубочков
 • повышение осмотического давления мочи
 • высокий уровень остаточного азота в крови
 • повышение коллоидно-осмотического давления в крови
 • повышение гидростатического давления в капсуле Шумлянского-Боумена
 • Невозможность ретроградного проведения импульса через AV-узел
 • Блокада проведения импульса по предсердиям
 • Возникновение рефрактерного периода в желудочках
 • Блокада импульса в синусовом узле
 • Возникновение рефрактерного периода в предсердиях