• Зниження насосної функції серця
 • Депонування крові в органах
 • Зниження діастолічного притоку до серця
 • Зниження судинного тонусу
 • Збільшення периферичного опору судин
 • Метаболічний ацидоз
 • Метаболічний алкалоз
 • Респіраторний ацидоз
 • Газовий алкалоз
 • Негазовий алкалоз
 • Надходження міжтканинної рідини в судини
 • Відновлення білкового складу крові
 • Збільшення числа ретикулоцитів
 • Відновлення числа еритроцитів
 • Активація еритропоезу
 • Мотонейроны спинного мозга
 • Железистые клетки
 • Миоциты скелетной мышцы
 • Миоциты гладкой мышцы
 • Типичные кардиомиоциты
 • Зменшення тонусу судин
 • Гіперволемія
 • Біль
 • Активація симпато-адреналової системи
 • Зниження скоротливої функції серця
 • Підвищення активності тригліцери-дліпази адипоцитів
 • Накопичення в цитозолі пальмітоїл-КоА
 • Активація утилізації кетонових тіл
 • Активація синтезу аполіпопротеїнів А-1, А-2, А-4
 • Зниження активності фосф атидилхолін-холестеїн-ацилтрансферази плазми крові
 • Протеїнурія
 • Вихід білку з судин у тканини
 • Зниження синтезу білку в печінці
 • Підвищений протеоліз
 • Порушення всмоктування білку в кишечнику
 • !шемія нирок
 • Гіпернатріємія
 • Гіперальдостеронізм
 • Збільшення синтезу реніну
 • Збільшення синтезу ангіотензину
 • Дефіцит вазопресину
 • Надлишок вазопресину
 • Надлишок альдостерону
 • Надлишок натрійуретичного фактора
 • Дефіцит кортикотропіну
 • Повышение проницаемости сосудов
 • Снижение кровенаполнения сосудов
 • Повреждение сосудов во время ужа-ливания
 • Снижение онкотического давления ткани
 • Снижение осмотического давления ткани
 • Зниження онкотичного тиску плазми крові.
 • Зниження гідростатичного тиску міжклітинної рідини.
 • Зниження осмотичного тиску плазми крові.
 • Підвищення онкотичного тиску тканинної рідини.
 • Підвищення осмотичного тиску міжклітинної рідини.
 • малых дробных доз специфического аллергена
 • физиологических доз глюкокортикоидов
 • разрешающей дозы специфического аллергена
 • лечебных доз антигистаминных препаратов
 • наркотических веществ снижающих чувствительность
 • Карбоксигемоглобіну
 • Метгемоглобіну
 • Карбгемоглобіну
 • Оксигемоглобіну
 • Дезоксигемоглобіну
 • Зниження кількості Т-лімфоцитів
 • Зниження кількості В-лімфоцитів
 • Дефіцит Т и В-лімфоцитів
 • Відсутність плазматичних клітин
 • Зниження іммуноглобулінів М
 • Перевантаження серця опором
 • Перевантаження серця припливом крові
 • Ушкодження міокарда
 • Абсолютна коронарна недостатність
 • Відносна коронарна недостатність
 • Непрямий білірубін
 • Прямий білірубін
 • Стеркобіліноген
 • Мезобіліноген
 • Протопорфірин
 • Спазм дрібних бронхів.
 • Втрата еластичності легеневої тканини.
 • Зниження чутливості дихального центру.
 • Порушення рухомості грудної клітини.
 • Порушення перфузії легеневої тканини .
 • Диспное (задишка)
 • Гаспінг-дихання
 • Апнейстичне дихання
 • Дихання Куссмауля
 • Дихання Біота
 • Внутрішній механізм активації протромбінази
 • Зовнішній механізм активації протромбінази
 • Перетворення протромбіну в тромбін
 • Перетворення фібриногену в фібрин
 • Ретракція кров’яного згустку