• Надходження міжтканинної рідини в судини
 • Відновлення білкового складу крові
 • Збільшення числа ретикулоцитів
 • Відновлення числа еритроцитів
 • Активація еритропоезу
 • Підвищення активності тригліцери-дліпази адипоцитів
 • Накопичення в цитозолі пальмітоїл-КоА
 • Активація утилізації кетонових тіл
 • Активація синтезу аполіпопротеїнів А-1, А-2, А-4
 • Зниження активності фосф атидилхолін-холестеїн-ацилтрансферази плазми крові
 • !шемія нирок
 • Гіпернатріємія
 • Гіперальдостеронізм
 • Збільшення синтезу реніну
 • Збільшення синтезу ангіотензину
 • Повышение проницаемости сосудов
 • Снижение кровенаполнения сосудов
 • Повреждение сосудов во время ужа-ливания
 • Снижение онкотического давления ткани
 • Снижение осмотического давления ткани
 • Стадія підвищення температури
 • Стадія стояння температури на підвищеному рівні
 • Стадія зниження температури шляхом кризису.
 • Стадія зниження температури шляхом лізису.
 • Фібріляції серця
 • Зупинки дихання
 • Крововилива у головний мозок
 • Опіків
 • Крововтрати
 • Нейтралізації шлункового соку
 • Підсилення травлення у шлунку
 • Гіпоосмолярної дегідратації
 • Гіпоосмолярної гіпергідратації
 • Пригнічення пристінкового травлення
 • Інфільтративний характер росту
 • Експансивний характер росту
 • Анаплазія
 • Позитивний ефект Пастера
 • Збільшення кількості мітотичних клітин
 • Пригнічення тромбоцитопоезу
 • Дефіцит вітаміну В12
 • Дефіцит вітаміну С
 • Порушення утворення колагену у судинній стінці
 • Порушення утворення фактору Віллебранда в судинній стінці
 • Угнетение лейкопоэза
 • Увеличенный переход гранулоцитов в ткани
 • Увеличение разрушения лейкоцитов
 • Нарушение выхода зрелых лейкоцитов из костного мозга
 • Развитие аутоиммунного процесса
 • Надходження активованих протеаз залози в кров
 • Стимулювання панкреатичної секреції
 • Порушення відтоку панкреатичного соку
 • Зменшення інкреції інсуліну
 • Зниження артеріального тиску
 • Гіпогідратація гіперосмолярна
 • Гіпогідратація гіпосмолярна
 • Гіпогідратація ізоосмолярна
 • Гіпокаліємія
 • Гіпонатріємія
 • Зниження онкотичного тиску плазми крові.
 • Зниження гідростатичного тиску міжклітинної рідини.
 • Зниження осмотичного тиску плазми крові.
 • Підвищення онкотичного тиску тканинної рідини.
 • Підвищення осмотичного тиску міжклітинної рідини.
 • Образование карбоксигемоглобина
 • Образование метгемоглобина
 • Нарушение диссоциации оксигемоглобина
 • Образование карбгемоглобина
 • Блокада кальциевых каналов эритроцитов
 • малых дробных доз специфического аллергена
 • физиологических доз глюкокортикоидов
 • разрешающей дозы специфического аллергена
 • лечебных доз антигистаминных препаратов
 • наркотических веществ снижающих чувствительность