• Зменшення дихальної поверхні легень
 • Шок
 • Лівошлуночкова серцева недостатність
 • Стеноз отвору мітрального клапану
 • Правошлуночкова серцева недостатність
 • Еритроцитоз
 • Анемія
 • Коагулопатія
 • Лейкопенія
 • Тромбоцитопенія
 • Ослаблення утворення біологічно активних речовин
 • Сповільнене руйнування антигену
 • Посилена продукція IgЕ
 • Зрив імунологічної толерантності
 • Полегшення проникнення алергену в організм
 • Анемія
 • Зниження хвилинного об’єму серця
 • Підвищення венозного тиску
 • Задишка
 • Гіпоксія міокарда
 • Зниження колоїдно-осматичного тиску крові
 • Підвищення колоїдно-осматичного тиску в тканинах
 • Підвищення гідростатичного венозного тиску
 • Підвищення проникності капілярних судин
 • Порушення відтоку лімфи
 • Дефіцит інгібітора компліменту С-1
 • Дефіцит гаммаглобулинів у крові
 • Дефіціт по Т-лімфоцитам
 • Порушення фагоцитозу
 • СНІД
 • Кишкова форма гострої променевої хвороби
 • Кістково-мозкова форма гострої променевої хвороби
 • Церебральна форма гострої променевої хвороби
 • Хронічна променева хвороба
 • Избыток ангиотензинаII
 • Избыток катехолеминов
 • Избыток антидиуретического гормона
 • Повышение тонуса симпатической нервной системы
 • Избыток альдостерона
 • Увеличением частоты сердечних сокращений
 • Ростом силы сокращений
 • Падением частоты сердечных сокращений
 • Уменьшением силы сокращений
 • Замедлением частоты и снижением силы сердечных сокращений
 • генералізованої анафілаксії
 • вивільнення інтерлейкінів з макрофагів
 • зв’язування з антирецепторними антитілами
 • місцевого утворення імунних комплексів
 • активації системи комплементу
 • Обструктивної гіповентіляції
 • Рестриктивної гіповентиляції
 • Дизрегуляторної гіповентиляції
 • Рефлексу Китаєва
 • Порушення дихання не має
 • Неінфекційна, первинна, екзогенна, природня
 • Інфекційна,вторинна,екзогенна,штучна
 • Інфекційна,первинна,екзогенна,природня
 • Неінфекційна,вторинна,екзогенна,штучна
 • Неінфекційна,вторинна,ендогенна,штучна
 • Інтоксикація
 • Дискенезія жовчних протоків
 • Переливання крові несумісних груп
 • Обтурація жовчних протоків
 • Компресія жовчних протоків
 • Підвищення рівня глюкози в крові
 • Зниження рівня глюкози в крові
 • Виведення глюкози із сечею
 • Збільшення вмісту кетонових тіл у крові
 • Виведення кетонових тіл із сечею
 • Гіперволемія
 • Зменшення ОЦК
 • Зменшення хвилинного об’єму серця
 • Зменшення загального периферійного опору
 • Порушення реологічних властивостей крові
 • Інтравазація,дисемінація,екстравазація.
 • Дисемінація,екстравазація,інтравазація
 • Дисемінація,інтравазація,екстравазація
 • Екстравазація,дисемінація,інтравазація
 • Інтравазація,поглинання,дисемінація
 • Гемоглобін, в якому залізо тривалентне
 • З’єднання гемоглобіну з сірководнем
 • З’єднання гемоглобіну з чадним газом
 • З’єднання гемоглобіну з метанолом
 • Гемоглобін, в якому залізо двохвалентне