• Зменшення утворення тромбіну
 • Збільшення утворення тромбопластину
 • Зменшення утворення фібрину
 • Збільшення синтезу фібриногену
 • Посилення фібрінолізу
 • Підвищення проникності судин
 • Зниження онкотичного тиску крові
 • Підвищення онкотичного тиску в осередку запалення
 • Підвищення осмотичного тиску в осередку запалення
 • Підвищення гідростатичного тиску в артеріолах
 • Пошкодження В – клітин вірусами
 • Відсутність рецепторів до інсуліну
 • Міцний зв’язок інсуліну з білком
 • Пошкодження гіпофіза
 • Висока активність інсулінази
 • Зниження протеосинтезу
 • Підвищення ліполізу
 • Прискорення гліконеогенезу
 • Зниження ліполізу
 • Посилення катаболізму
 • Гіпопротеїнемія
 • Затримка Na+ в організмі
 • Підвищення проникності кровоносних судин
 • Порушення утворення лімфи в тканинах
 • Підвищення гідростатичного тиску в капілярах.
 • Гіпоксична
 • Респіраторна
 • Циркуляторна
 • Тканинна
 • Гемічна
 • Зменшення артеріо - венозної різниці по кисню
 • Збільшення артеріо – венозної різниці по кисню
 • Зменшення напруги кисню в артеріальній крові
 • Збільшення кисневої ємності крові
 • Зменшення кисневої ємності крові
 • Синоатріальна блокада
 • Миготлива аритмія
 • Атріовентрикулярна блокада
 • Передсердна екстрасистола
 • Внутрішньопередсердна блокада
 • Перевантаження серця підвищеним опором
 • Перевантаження серця збільшеним об’ємом крові
 • Абсолютна коронарна недостатність
 • Пошкодження міокарда
 • Порушення надходження крові до серця
 • Снижения теплоотдачи и увеличения теплопродукции
 • Увеличения теплопродукции
 • Разобщения окисления и окислительного фосфорилирования
 • Увеличения несократительного термогенеза
 • Увеличения сократительного термогенеза
 • Разобщение окислительного фосфорилирова-ния
 • Снижение утилизации глюкозы тканями
 • Снижение окисления жиров в печени
 • Нарушение дезаминирования аминокислот
 • Нарушение синтеза гликогена
 • Повышение тонуса отводящих артериол почек
 • Повышение тонуса приводящих артериол почек
 • Понижение тонуса отводящих артериол почек
 • Снижение осмолярного давления крови
 • Повышение онкотического давления крови
 • Гипофизарно-адреналовому
 • Гипофизарно-тиреоидному
 • Гипофизарно-адреногенитальному
 • Гипофизарно-инсулярному
 • Гипофизарно-юкстагломерулярному
 • Повышенный гемолиз эритроцитов
 • Затруднение оттока желчи из печени
 • Повреждение паренхимы печени
 • Нарушение образования прямого билирубина
 • Нарушение превращения уробилиногена в печени
 • Саркома Капоші
 • Карієс
 • Пульпіт
 • Пародонтит
 • Хейліт
 • Вентиляційно-рестриктивна.
 • Дифузійно-пневмонозна.
 • Первинно-дискінетична.
 • Обструктивна.
 • Дифузійно - рестриктивна.
 • Підвищення внутрішньотканинного тиску в пульпі зуба. .
 • Пошкодження пульпи .
 • Неадекватне подразнення гілочки нижньощелепного нерва.
 • Активація одного із компонентів системи комплементу.
 • Дія інтерлейкінів.