• Патологічний процес.
 • Патологічний стан.
 • Рецидив.
 • Латентний період.
 • Продромальний період.
 • Обструктивний.
 • Первинно-дискінетичний.
 • Вентиляційно-рестриктивний.
 • Дифузійно-рестриктивний.
 • Пневмонозно-рестриктивний.
 • Зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків
 • Підвищення гідростатичного тиску в капсулі Шумлянського-Боумена
 • Пошкодження клубочкового фільтру
 • Збільшення онкотичного тиску крові
 • Зменшення кількості функціонуючих нефронів
 • Імунодефіцит вторинний
 • Імунодефіцит первинний
 • Імунодефіцит вроджений
 • Толерантність до ауто антигенів
 • Анафілаксія
 • Молекулярно-генетичною з домінантним типом успадкування
 • Молекулярно-генетичною зчепленою з Х-хромосомою
 • Молекулярно-генетичною зчепленою з У-хромосомою
 • Хромосомною аберацією
 • Хворобою зі спадковою схильністю
 • Атеросклероз
 • Емболія
 • Вади серця
 • Спазм вінцевих артерій
 • Здавлювання артерій судиною
 • Проліферативне
 • Гнійне
 • Геморагічне
 • Фібринозне
 • Альтеративне
 • Неконтрольованість поділу
 • Швидкість поділу
 • Зниження функціональних можливостей
 • Збільшення функціональних можливостей
 • Зміна напрямку диференціювання
 • Хронічна недостатність серця за правошлуночковим типом
 • Гостра серцева недостатність
 • Хронічна недостатність серця за лівошлуночковим типом
 • Кардіопатія
 • Тотальна недостатність серця
 • Глюкозурія і значне підвищення осмотичного тиску сечі.
 • Посилення реабсорбції іонів Na+ в ниркових канальцях.
 • Посилення утворення і накопичення кетонових тіл в крові.
 • Посилення глюконеогенезу і негативний азотистий баланс.
 • Гіперглікемія і значне підвищення осмотичного тиску крові.
 • Зменьшенням синтезу протромбіну і фібріногену.
 • Підвищенням вмісту амінотрансфераз плазми крові.
 • Зменьшенням утворення сироваткових альбумінів.
 • Появою в крові макроглобулінів і криоглобулінів.
 • Зменьшенням в крові рівня холінестерази.
 • Роз’єднання окисного фосфорування в мітохондріях клітин.
 • Посилення розпаду глікогену в клітинах печінки.
 • Посилення катаболізму білка в клітинах.
 • Підвищення збудливості клітин нервової системи.
 • Підвищення чутливості клітин до катехоламінів.