• Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • Перфузійний
 • Дифузійний
 • Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції
 • Зниження насосної функції серця
 • Депонування крові в органах
 • Зниження діастолічного притоку до серця
 • Зниження судинного тонусу
 • Збільшення периферичного опору судин
 • Скорочення м’язів артеріол
 • Активізація синтезу біогенних амінів
 • Гіперпродукція простагландинів
 • Стимуляція утворення вазопресину
 • Активація калікреїн-кінінової системи
 • Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • Перфузійний
 • Дифузійний
 • Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції
 • Метаболічний ацидоз
 • Метаболічний алкалоз
 • Респіраторний ацидоз
 • Газовий алкалоз
 • Негазовий алкалоз
 • Надходження міжтканинної рідини в судини
 • Відновлення білкового складу крові
 • Збільшення числа ретикулоцитів
 • Відновлення числа еритроцитів
 • Активація еритропоезу
 • Связывание фиксированных на тучных клеткахIgE
 • Блокирование синтеза медиаторов тучных клеток
 • Стимуляция иммунологической толерантности к антигену
 • Стимуляция синтеза антиген-специфичных IgG2
 • Связывание рецепторов к IgE на тучных клетках
 • Зменшення тонусу судин
 • Гіперволемія
 • Біль
 • Активація симпато-адреналової системи
 • Зниження скоротливої функції серця
 • Збільшення гідростатичного тиску крові у венах
 • Збільшення онкотичного тиску міжклітинної рідини
 • Зменшення онкотичного тиску крові
 • Зменшення осмотичного тиску крові
 • Збільшення проникності стінок судин
 • Протеїнурія
 • Вихід білку з судин у тканини
 • Зниження синтезу білку в печінці
 • Підвищений протеоліз
 • Порушення всмоктування білку в кишечнику
 • !шемія нирок
 • Гіпернатріємія
 • Гіперальдостеронізм
 • Збільшення синтезу реніну
 • Збільшення синтезу ангіотензину
 • Дефіцит вазопресину
 • Надлишок вазопресину
 • Надлишок альдостерону
 • Надлишок натрійуретичного фактора
 • Дефіцит кортикотропіну
 • Дисрегуляторне порушення альолярної вентиляції
 • Рестриктивне порушення альолярної вентиляції
 • Обструктивне порушення альолярної вентиляції
 • Перфузійний тип
 • Дифузійний тип
 • Гострий дифузний гломерулонефрит
 • Нефротичний синдром
 • Гострий пієлонефрит
 • Хронічна ниркова недостатність
 • Хронічний пієлонефрит
 • Клубочкової фільтрації
 • Канальцевої секреції
 • Реабсорбції в проксимальному відділі нефрону
 • Реабсорбції в дистальному відділі нефрону
 • Реабсорбції в збиральних ниркових трубочках
 • Накопичення продуктів азотистого обміну в крові
 • Порушення ліпідного обміну
 • Зміни вуглеводного обміну
 • Нирковий ацидоз
 • Порушення водно-електролітного обміну
 • Зниження клубочкової фільтрації
 • Збільшення утворення креатиніну в м`язах
 • Зростання реабсорбції креатиніну
 • Зростання клубочкової фільтрації
 • Збільшення секреції креатиніну в канальцях нирок
 • Зниження онкотичного тиску плазми крові.
 • Зниження гідростатичного тиску міжклітинної рідини.
 • Зниження осмотичного тиску плазми крові.
 • Підвищення онкотичного тиску тканинної рідини.
 • Підвищення осмотичного тиску міжклітинної рідини.