• Залишковий об’єм
 • Функціональна залишкова ємність легень
 • Ємність вдиху
 • Резервний об’єм видиху
 • Альвеолярний об’єм
 • Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації
 • Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу
 • Для виявлення антитіл в реакції Відаля
 • Для виявлення антитіл в реакції гальмування гемаглютинації
 • Для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу
 • Волюморецептори порожнистих вен і передсердь
 • Осморецептори гіпоталамусу
 • Осморецептори печінки
 • Натрієві рецептори гіпоталамуса
 • Барорецептори дуги аорти
 • Зниження гальмівних низхідних впливів
 • Активація мотонейронів внаслідок інсульту
 • Активація збуджувальних впливів з вогнища інсульту
 • Активація синаптичної передачі імпульсів
 • Гальмування мотонейронів кори головного мозку
 • Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо
 • Активацію аденілатциклази
 • Активацію протеїнкінази А
 • Гальмування фосфодіестерази
 • Гальмування протеїнкінази С
 • Середня оболонкова
 • Середня мозкова
 • Поверхнева скронева
 • Передня оболонкова
 • Задня вушна
 • НАДН-коензим Q-редуктаза
 • Сукцинат-коензим О-редуктаза
 • Коензим О-цитохром С-редуктаза
 • Цитохром С-оксидаза
 • АТФ -синтетаза
 • Гальмування біосинтезу холестерину
 • Пригнічення всмоктування холестерину в кишківнику
 • Активації метаболізму холестерину
 • Стимулювання екскреції холестерину з організму
 • Усіма наведеними шляхами
 • Реакція зв’язування комплементу
 • Реакція нейтралізації
 • Реакція гемадсорбції
 • Реакція аглютинації
 • Реакція гальмування гемаглютинації
 • Синдром WPW (Вольфа-Паркінсона-Уайта)
 • Синдром Фредеріка (тріпотіння передсердь)
 • Атріовентрикулярна блокада
 • Миготіння шлуночків
 • Миготлива аритмія
 • Дихальний об’єм
 • Життєва ємність легень
 • Резервний об’єм вдиху
 • Резервний об’єм видиху
 • Загальна ємність легень
 • Лівих половинах сітківки обох очей
 • Правих половинах сітківки обох очей
 • Правих і лівих половинах сітківки лівого ока
 • Правих і лівих половинах сітківки правого ока
 • Правих і лівих половинах сітківок обох очей
 • Пошкодження специфічних мембранних насосів
 • Збільшення числа а та β-адренорецепторів
 • Втрата Mg2+ кардіоміоцитами
 • Втрата Ca2+ кардіоміоцитами
 • Дегідратація кардіоміоцитів
 • Зменшення альдостерону
 • Збільшення альдостерону
 • Зменшення вазопресину
 • Збільшення вазопресину
 • Зменшення натрійуретичного фактора
 • Зростання тонусу парасимпатичних центрів
 • Зростання тонусу симпатичних центрів
 • Збільшення активності симпато-адреналової системи
 • Дія адреналіну
 • Дія норадреналіну
 • Порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрону
 • Порушення фільтрації глюкози в клубочковому відділі нефрону
 • Недостатня продукція інсуліну підшлунковою залозою
 • Iнсулiнорезистентнiсть рецепторів клітин
 • Гіперпродукція глюкокортикоїдів наднирниками
 • Парасимпатичні безумовні рефлекси
 • Симпатичні безумовні рефлекси
 • Парасимпатичні умовні рефлекси
 • Симпатичні умовні рефлекси
 • Периферичні рефлекси
 • Нейтрофілія з регенеративним зсувом вліво
 • Нейтрофілія з зсувом вправо
 • Нейтрофілія з дегенеративним зсувом вліво
 • Лейкемоїдна реакція за нейтрофільним типом
 • Нейтрофілія з гіперрегенеративним зсувом вліво