• Неселективна інгібіція ЦОГ-1і ЦОГ-2
 • Селективна інгібіція ЦОГ-1
 • Селективна інгібіція ЦОГ-2
 • Інгібіція фосфоліпази Н2
 • Стимуляція опіоїдних рецепторів
 • Препарати,що уповільнюють реполяризацію
 • Мембраностабілізуючі
 • ?-адреноблокатори
 • Блокатори кальцієвих каналів
 • Інші
 • гідратація, коліквація цитоплазми
 • активація ядерних ендонуклеаз
 • денатурація і коагуляція білків цитоплазми
 • дефіцит кислої фосфатази
 • пошкодження ядерної ДНК
 • делеція хромосом 22 пари
 • делеція хромосом 21 пари
 • транслокація хромосом 22 пари
 • транслокація хромосом 21 пари
 • трисомія за 21 парою
 • Міорелаксант деполяризуючого типу
 • Н-холіномімтик
 • Міорелаксант антидеполяризуючого типу
 • Центральний холіноблокатор
 • М-холіноблокатор
 • Метронідазол
 • Нафтамон
 • Хлоридин
 • Екстракт чоловічої папороті
 • Піперазин
 • Пригнічення активності ангіотензинперетворюючого ферменту
 • Стимуляція активності холінестерази
 • Блокада адренорецепторів
 • Підвищення активності аденілатциклази
 • Конкуренцією з гістаміновими рецепторами