• Вестибулоспінальні
 • Медіальні кортикоспінальні
 • Ретикулоспінальні
 • Руброспінальні
 • Латеральні кортикоспінальні
 • Зменшення альдостерону
 • Збільшення альдостерону
 • Зменшення вазопресину
 • Збільшення вазопресину
 • Зменшення натрійуретичного фактора
 • Передсердно-шлуночкова блокада І ст.
 • Передсердно-шлуночкова блокада ІІ ст.
 • Внутрішньопередсердна блокада
 • Порушення внутрішньошлуночкової провідності
 • Передсердно-шлуночкова екстрасистолія
 • ДНК на матриці вірусної і-РНК
 • Вірусної і-РНК на матриці ДНК
 • ДНК на вірусній р-РНК
 • Вірусної ДНК на матриці ДНК
 • і-РНК на матриці вірусного білка
 • Прямого (кон’югованого) білірубіну
 • Непрямого (некон’югованого) білірубіну
 • Білівердину
 • Протопорфирину
 • Гему
 • Лівих половинах сітківки обох очей
 • Правих половинах сітківки обох очей
 • Правих і лівих половинах сітківки лівого ока
 • Правих і лівих половинах сітківки правого ока
 • Правих і лівих половинах сітківок обох очей
 • Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція
 • З6ільшуються фiльтрацiя та реабсорбція
 • Зменшуються фшьтращя та реабсорбція
 • Зменшується фшьтращя, збільшується реабсорбція
 • Обмін не змінюється
 • Парціальний тиск кисню в повітрі
 • Рівень ультрафіолетового опромінення
 • Рівень вологості
 • Температура
 • Сила земного тяжіння
 • Системне звуження венозних судин ємності
 • Системне розширення артеріальних судин опору
 • Зменшення об’єму циркулюючої крові
 • Зменшення частоти серцевих скорочень
 • Зменшення насосної функції серця
 • Спадкові порушення в імунній системі
 • Порушення в процесі ембріонального розвитку
 • Порушення обміну речовин в організмі матері
 • Порушення реактивності та резистентності організму
 • Токсичне пошкодження В-лімфоцитів