• Перевантаження серця об’ємом
 • Порушення вінцевого кровообігу
 • Прямого пошкодження міокарда
 • Патологія перикарда
 • Перевантаження серця опором
 • Середня оболонкова
 • Середня мозкова
 • Поверхнева скронева
 • Передня оболонкова
 • Задня вушна
 • Ізометричного скорочення
 • Асинхронного скорочення
 • Протодіастолічний період
 • Швидкого наповнення
 • Повільного наповнення
 • Артерія еластичного типу
 • Артерія м’язового типу
 • Артерія змішаного типу
 • Вена м’язового типу
 • Вена безм’язового типу
 • Тканинне дихання
 • Гліколіз С Синтез колагену
 • Синтез фосфоліпідів
 • Цикл трикарбонових кислот
 • Зниження альбумінів та підвищення 7-глобулінів
 • Різке підвищення а-глобулінів
 • Зменшення а- і ^-глобулінів
 • Підвищення а- і ^-глобулінів
 • Підвищення альбумінів та зниження 7-глобулінів
 • Поріг деполяризації
 • Потенціал спокою
 • Критичний рівень деполяризації
 • Амплітуду ПД
 • Тривалість ПД
 • Дефіцит вітаміну D
 • Зменшення продукції глюкагону
 • Інсулінова недостатність
 • Гіпертиреоз
 • Авітаміноз С
 • Активація ГАМК-ергічної системи
 • Блокада опіатних рецепторів
 • Інгібування ефектів збуджувальних амінокислот
 • Стимуляція Н і-гістамінових рецепторів
 • Пригнічення серотонінергічної нейроме-діації
 • Синдром Клайнфельтера
 • Хвороба Дауна
 • Синдром Шерешевського-Тернера
 • Трисомія за Х-хромосомою
 • Гіпофосфатемічний рахіт
 • Верхівки сегментів сходяться до соска
 • Основи сегментів обернені до соска
 • Сегменти залози розташовані впоперек
 • Сегменти залози розташовані вертикально
 • -
 • ПВК-дегідрогеназний комплекс
 • Мікросомального окиснення
 • Метгемоглобінредуктаза
 • Ілутатіонпероксидаза
 • Ілутатіонредуктаза
 • Проникності ниркового фільтру
 • Ефективного фільтраційного тиску
 • Гідростатичного тиску крові в капілярах клубочків
 • Гідростатичного тиску первинної сечі в капсулі
 • Онкотичного тиску плазми крові