• Клапоть на ніжці з лоба
 • Трипластний стебловий клапоть
 • Радикальна ринопластика за Хітровим
 • Вільний шкірний трансплантат
 • Два клаптя на ніжці зі щік
 • Зафiксувати рухомi клаптi слизової оболонки
 • Провести конiкотомiю
 • Звiльнити просвiт ротоглотки вiд стороннього тiла
 • Негайно накласти трахеостому
 • Зафiксувати язик лiгатурою
 • Втручання ортодонта не потрiбнi
 • Взяти на диспансерний облiк до 1 групи
 • Здiйснити повторний огляд пiсля прорiзування перших постiйних молярiв
 • Взяти на диспансерний облiк до 2 групи
 • Необхiдно здiйснювати апаратурне лiкування
 • Мiкроiнсульт
 • Анастомоз нижньокомiркового нерва з гiлками лицевого нерва
 • Анастомоз щiчного нерва з гiлками лицевого нерва
 • Травми гiлок лицевого нерва
 • Анастомоз язикового нерва з гiлками лицевого нерва
 • Повторний контроль через 3 мiсяцi
 • Змiнити герметичну пов’язку на постiйну пломбу
 • Видалення пасти з каналу та його постiйна обтурацiя традицiйними методами
 • Видалення пасти з каналу, його iнструментальна та медикаментозна обробка, заповнення гiдроокисом кальцiю з виведенням його за верхiвковий отвiр, накладання герметичної пов’язки. Контроль через 3 мiсяцi
 • Промивання та висушування каналу, повторна обтурацiя гiдроокисом кальцiю, накладання герметичної пов’язки. Контроль через 3-6 мiсяцiв
 • Не доходячи 3,0-3,5 мм до рентгенологiчної верхiвки кореня
 • Не доходячи 2,0-2,5 мм до рентгенологiчної верхiвки кореня
 • Не доходячи 1,0-1,5 мм до рентгенологiчної верхiвки кореня
 • За межами кореня
 • На рiвнi анатомiчної верхiвки
 • Провести корекцiю зубiв на верхню щелепу
 • Повторно визначити центральну оклюзiю
 • Провести корекцiю штучних зубiв з лiвої сторони
 • Повторно перевiрити конструкцiю протеза
 • Провести корекцiю штучних зубiв з правої сторони
 • Упродовж трьох рокiв пiсля прорiзування зубiв
 • Не потрiбно проводити герметизацiю
 • Упродовж восьми рокiв пiсля прорiзування зубiв
 • Упродовж двох рокiв пiсля прорiзування зубiв
 • Упродовж п’яти рокiв пiсля прорiзування зубiв
 • Зняття всiх швiв з рани
 • Накладання мазьової пов’язки
 • Промивання рани через мiжшовнi промiжки
 • Дренування рани через мiжшовнi промiжки
 • Часткове зняття швiв, дренування рани
 • Верхiвка щiчного горбика других премолярiв
 • Контактна точка мiж першим та другим премолярами
 • Середина мiжгорбикової фiгури других премолярiв
 • Верхiвка щiчного горбика перших премолярiв
 • Середина мiжгорбикової фiгури перших премолярiв
 • Ушити рану кетгутом
 • Визначити артерiальний тиск, при потребi нормалiзувати
 • Ввести вiкасол
 • Ввести дицинон
 • Накласти гемостатичну губку на комiрку зуба
 • Рентгенологічне дослідження альвеолярного відростка, цитологічне дослідження
 • Рентгенологічне дослідження альвеолярного відростка і гайморової порожнини
 • Рентгенограма альвеолярного відростка і гайморової порожнини, гістологічне дослідження
 • Гістологічне дослідження тканин виразки, рентгенологічне дослідження гайморової порожнини
 • Диспансерне спостереження, цитологічне дослідження виразки
 • Імпрегнація нітратом срібла кореневого каналу 41
 • Пломбування кореневого каналу 41 настою на основі гідроокису кальцію
 • Пломбування кореневого каналу 41 н7а основі евгенолу окису цинку.
 • Видалення 41 зуба
 • Імпрегнація резорцин-формаліновою сумішшю кореневого каналу
 • Підочноямкову артерію в ділянці виличної дуги
 • Лицьову артерію в ділянці краю нижньої щелепи спереду жувального м’яза
 • Язикову артерію в ділянці кута нижньої щелепи
 • Верхньощелепну артерію в ділянці шийки нижньої щелепи
 • Нижньощелепну артерію в ділянці підборіддя
 • Коренева пломба розташована на рівні фізіологічної верхівки
 • Коренева пломба щільно заповнює весь канал і розташована на рівні фізіологічної верхівки
 • Коренева пломба з незначним надлишком виведена за апікальний отвір
 • Коренева пломба щільно заповнює весь канал і розташована на рівні анатомічної верхівки
 • Коренева пломба розташована на рівні 2 мм не доходячи до рентгенологічної верхівки кореня