• На межі черевної та тазової частин
 • У нирковій мисці
 • В середній черевній частині
 • На 2 см вище впадіння в сечовий міхур
 • На 5 см вище тазової частини
 • Гландулоцити сім’яників
 • Сустентоцити сім’яників
 • Сперматогенні клітини
 • Клітини передміхурової залози
 • Клітини сім’яних міхурців
 • Синусова тахікардія
 • Синусова брадикардія
 • Синусова аритмія
 • Миготлива аритмія
 • Екстрасистолія
 • Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • Фенілаланінгідроксилаза
 • Тирозиназа
 • Оксидаза оксифенілпірувату
 • Декарбоксилаза фенілпірувату
 • Піднебінні відростки
 • Лобні відростки
 • Лобні та верхньощелепні відростки
 • Нижньощелепні відростки
 • Нижньощелепні та піднебінні відростки
 • М-Холіноміметичні засоби
 • М-Холіноблокуючі засоби
 • Альфа-адреноміметичні засоби
 • Н-Холіноміметичні засоби
 • Гангліоблокатори
 • Гострий дифузний гломерулонефрит
 • Нефротичний синдром
 • Гострий пієлонефрит
 • Хронічна ниркова недостатність
 • Хронічний пієлонефрит
 • Зменшення онкотичного тиску крові
 • Збільшення онкотичного тиску тканин
 • Збільшення гідростатичного тиску венозної крові
 • Зменшення гідростатичного тиску тканин
 • Зменшення об’єму циркулюючої крові
 • стане глибоким і рідким
 • стане поверхневим і частим
 • стане глибоким і частим
 • стане поверхневим і рідким
 • дихання не зміниться
 • Катехоламіни
 • Симпатичні безумовні рефлекси
 • Парасимпатичні безумовні рефлекси
 • Симпатичні умовні рефлекси
 • Парасимпатичні умовні рефлекси
 • Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації
 • Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу.
 • Для виявлення антитіл в реакції Відаля
 • Для виявлення антитіл в реакції затримки гемаглютинації
 • Для серологічної ідентифікації зхбудника черевного тифу.
 • цитохромоксидазу [аа3]
 • флавінові ферменти
 • цитохром $В_5$
 • НАД+ - залежні дегідрогенази
 • цитохром Р-450