• Використати фiксуючу лiктьову шину
 • Виготовити пiднебiнну пластинку з ретродугою
 • Використати пращеподiбну пов’язку на нiч
 • Виготовити пластинку на нижню щелепу з ретродугою
 • Назначити мiогiмнастичнi вправи для висувачiв нижньої щелепи
 • Видалити корiнь через пiдщелеповий оперативний доступ
 • Видалити корiнь через комiрку зуба
 • Зробити розтин м’яких тканин над коренем та видалити його
 • Зробити рентгенологiчне обстеження хворого для визначення подальшої тактики
 • Залишити корiнь в м’яких тканинах
 • Введення десенсибiлiзуючих засобiв
 • Введення адреномiметикiв
 • Проведення штучного дихання
 • Проведення трахеостомiї
 • Введення глюкокортикоїдiв
 • Кiстковий шов
 • Двощелепна шина iз зачiпними петлями та мiжщелепним еластичним витягуванням
 • Позаротовий апарат за типом Рудька
 • Однощелепна шина-скоба
 • Фiксацiя за допомогою спиць i стрижнiв
 • Двобiчна туберальна та палатинальна
 • Двобiчна палатинальна
 • Двобiчна iнфраорбiтальна та рiзцева
 • Двобiчна iнфраорбiтальна та палатинальна
 • Двобiчна iнфраорбiтальна
 • Переднi верхнi альвеолярнi гiлки, n. incisivus
 • Заднi верхнi альвеолярнi гiлки, n. incisivus
 • Носо-пiднебiнний нерв, переднi верхнi альвеолярнi гiлки
 • Великий нерв пiднебiння, середнi верхнi альвеолярнi гiлки
 • Cереднi верхнi альвеолярнi гiлки, n. nasopalatinus
 • Протез iз шарнiром за Оксманом з двосуглобним зчленуванням
 • Протез iз шароамортизацiйним кламером за Курляндським
 • Безшарнiрний знiмний протез
 • Шарнiрний протез незнiмної конструкцiї за Оксманом
 • Протез iз шарнiром за Оксманом з односуглобним зчленуванням
 • Щадне препарування за принципом бiологiчної доцiльностi Лукомського
 • Профiлактичне пломбування з iнвазивним закриттям фiсур
 • АRT-методика препарування i пломбування
 • Метод профiлактичного розширення за Блеком
 • Профiлактичне пломбування з неiнвазивним закриттям фiсур