• До формування тимчасового прикусу
 • До 12-13 років (період зміни бокових зубів)
 • До 18 років
 • До 15 років
 • До 9 років (період зміни передніх зубів)
 • Коренева пломба розташована на рiвнi 2 мм не доходячи до рентгенологiчної верхiвки кореня
 • Коренева пломба розташована на рiвнi фiзiологiчної верхiвки
 • Коренева пломба щiльно заповнює весь канал i розташована на рiвнi анатомiчної верхiвки
 • Коренева пломба з незначним надлишком виведена за апiкальний отвiр
 • Коренева пломба щiльно заповнює весь канал i розташована на рiвнi фiзiологiчної верхiвки
 • Втручання ортодонта не потрiбнi
 • Взяти на диспансерний облiк до 1 групи
 • Здiйснити повторний огляд пiсля прорiзування перших постiйних молярiв
 • Взяти на диспансерний облiк до 2 групи
 • Необхiдно здiйснювати апаратурне лiкування
 • -
 • При кiлькостi вказаних посад бiльше 6,0
 • При кiлькостi лiкарiв бiльше 4,0
 • При кiлькостi лiкарiв 3,5-6,0
 • При кiлькостi лiкарiв бiльше 3,0
 • Протизапальна, антигiстамiнна терапiя, гiпотензивнi препарати
 • Розтин субперiостального абсцесу, видалення коренiв 26 зуба, гiпотензивнi препарати
 • Видалення коренiв 26 зуба, протизапальна терапiя, гiпотензивнi препарати
 • Видалення коренiв 26 зуба, розтин абсцесу, гiпотензивнi препарати
 • Розтин субперiостального абсцесу, гiпотензивнi препарати
 • Скрите незрощення верхньої губи
 • Неповне (часткове) незрощення верхньої губи
 • Повне незрощення верхньої губи
 • Комбiноване незрощення
 • Iзольоване незрощення
 • Невiрно визначена центральна оклюзiя
 • Невiрно проведена припасовка iндивiдуальної ложки
 • Невiрно проведена постановка бiчних зубiв
 • Невiрна постановка переднiх зубiв
 • Невiрно визначена висота центральної оклюзiї
 • На нижнiй щелепi в дiлянцi парних зубiв, на верхнiй щелепi в дiлянцi непарнихзубiв
 • На обохщелепах в дiлянцi парних зубiв (другого, четвертого i шостого)
 • На обохщелепах в дiлянцi кожного зуба
 • На обохщелепахв дiлянцi непарнихзубiв (першого, третього, п'ятого i сьомого)
 • На верхнiй щелепi в дiлянцi парних зубiв, на нижнiй щелепi в дiлянцi непарнихзубiв
 • Провести дiатермокоагуляцiю i пломбувати
 • Застосувати мумiфiкуючу пасту
 • Провести операцiю резекцiї верхiвки кореня
 • Залишити зуб вiдкритим i призначити полоскання
 • Видалити зуб, тому що в подальшому грануляцiйна тканина резорбує дентин
 • Пломбування зубiв фотополiмерними матерiалами
 • Видалення зубiв
 • Проведення девiталiзацiї
 • Пломбування зубiв склоiономерними цементами
 • Проведення вiтальної ампутацiї пульпи
 • Вирiвняти каркас за допомогою крампонних щипцiв
 • Вирiвняти каркас за допомогою повторного розiгрiвання металу
 • Вирiвняти каркас шляхом напаювання металу
 • Наведений недолiк не потребує виправлення
 • Виготовити новий каркас бюгельного протеза
 • ІІ період опікової хвороби, еректильна фаза опікового шока
 • І період опікової хвороби, торпідна фаза опікового шока
 • ІІІ період опікової хвороби, торпідна фаза опікового шока
 • ІІ період опікової хвороби, торпідна фаза опікового шока
 • І період опікової хвороби, еректильна фаза опікового шока