• ДНК на матриці вірусної і-РНК
 • Вірусної і-РНК на матриці ДНК
 • ДНК на вірусній р-РНК
 • Вірусної ДНК на матриці ДНК
 • і-РНК на матриці вірусного білка
 • Паличкові нейросенсорні клітини
 • Горизонтальні нейроцити
 • Колбочкові нейросенсорні клітини
 • Біполярні нейрони
 • Гангліонарні нервові клітини
 • Збільшення інтенсивності гниття білків у кишечнику
 • Зниження активності ферментів орніти-нового циклу С Збільшення швидкості окисного дезамінування ароматичних амінокислот
 • Порушення фільтраційної здатності нирок
 • Зниження інтенсивності знезараження амоніаку
 • Симпато-адреналова
 • Ваго-інсулярна
 • Гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникова
 • Парасимпатична нервова
 • Метасимпатична нервова
 • Дифузійної здатності легень
 • Кисневої ємності крові
 • Хвилинного об’єму дихання
 • Альвеолярної вентиляції легень
 • Резервного об’єму видиху
 • Подразнення парасимпатичних нервів
 • Зміна транскапілярного обміну
 • Ішемія центральної нервової системи
 • Раптова зміна кількості рідини у організмі
 • Подразнення симпатичних нервів
 • Рефлекторного апное
 • Рефлекторного диспное
 • Рефлекторного гіперпное
 • Кашлю
 • Спазму бронхів