• Функціональна залишкова ємкість легень
 • Залишковий об’єм
 • Резервний об’єм видиху
 • Дихальний об’єм
 • Життєва ємність легень
 • Залишковий об’єм
 • Функціональна залишкова ємність легень
 • Ємність вдиху
 • Резервний об’єм видиху
 • Альвеолярний об’єм
 • Статокінетичні при рухах з лінійним прискоренням
 • Статокінетичні при рухах з кутовим прискоренням
 • Міотатичні
 • Випрямлення тулуба
 • Первинні орієнтувальні
 • Гіпервентиляція легенів
 • Гіповентиляція легенів
 • Гіпероксемія
 • Гіпоксемія
 • Зниження температури навколишнього середовища
 • Дифузійної здатності легень
 • Резервного об’єму видиху
 • Альвеолярної вентиляції легень
 • Кисневої ємності крові
 • Хвилинного об’єму дихання
 • Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція
 • Збільшуються фільтрація і реабсорбція
 • Зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція
 • Зменшуються фільтрація і реабсорбція
 • Обмін не змінюється
 • Мононуклеари, Т-лімфоцити і лім-фокіни
 • Гранулоцити, Т-лімфоцити і IgG
 • Плазматичні клітини, Т-лімфоцити і лімфокіни
 • В-лімфоцити, IgM
 • Макрофаги, В-лімфоцити і моноцити
 • Дельтоподібний
 • Великий круглий м’яз
 • Підосний м’яз
 • Малий круглий м’яз
 • Найширший м’яз спини
 • Гемофілія
 • Геморагічний васкуліт
 • Гемолітична анемія
 • Б12-фолієводефіцитна анемія
 • Тромбоцитопенічна пурпура
 • Елонгації трансляції
 • Утворення полірибосом
 • Транскрипції
 • Процесінгу
 • Ампліфікації генів