• Аналіз динамічних рядів
 • Аналіз стандартизованих показників
 • Кореляційно-регресивний аналіз
 • Оцінка вірогідності різниці показників
 • Аналіз рівнів відносних величин
 • Екстрена, неспецифічна (первинна хірургічна обробка рани), специфічна (активно-пасивна імунізація)
 • Планова, шляхом введення правцевого анатоксину
 • Виконати первинну хірургічну обробку рани
 • Потерпілому ввести 3000 АО протиправцевої сироватки
 • Специфічна - активно-пасивна імунізація
 • Накопичення в ґрунті специфічних хімічних речовин
 • Обмеження умов санітарно-побутового водокористування
 • Забруднення атмосферного повітря
 • Погіршення якості продуктів рослинного походження
 • Підвищений рівень захворюваності населення
 • Аналіз кожного випадку розходження діагнозу
 • Аналіз якості диспансерного спостереження
 • Аналіз якості діагностичних досліджень
 • Аналіз рівня кваліфікації лікарів поліклініки
 • Аналіз матеріально-технічної бази поліклініки
 • Фракційне діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки
 • Кольпоскопія
 • УЗД
 • Взяти мазок для цитологічного дослідження
 • Призначити симптоматичну терапію
 • Направлення на ЛКК для продовження листка непрацездатності
 • Продовження листка непрацездатності терапевтом
 • Хворий підлягає направленню на МСЕК
 • Видача трудового (доплатного) листка непрацездатності
 • Направлення хворого на санаторно-курортне лікування