• Введення атропiну
 • Введення адреналiну
 • Введення лiдокаїну
 • Електрична дефiбриляцiя
 • Введення хлориду кальцiю
 • Призначити рентгенографiю органiв черевної порожнини
 • Амбулаторне лiкування
 • Направити постраждалого до хiрургiчного стацiонару
 • Призначити УЗД органiв черевної порожнини
 • Направити на планове лiкування до хiрургiчного вiддiлення
 • Ехо-ЕС патологiї не виявила
 • Наявнiсть пiдоболонкової гематоми
 • Травматичний субарахноїдальний крововилив
 • Перелом основи черепа
 • Трiщина кiсток склепiння черепа
 • Не менше 80 на 1 хвилину
 • Не менше 60 на 1 хвилину
 • Не менше 100 на 1 хвилину
 • Не менше 40 на 1 хвилину
 • Не менше 120 на 1 хвилину
 • Iммобiлiзацiя трьома шинами Крамера до кульшового суглоба
 • Iммобiлiзацiя трьома шинами Крамера до пахвинної дiлянки
 • Знеболення, iммобiлiзацiя шиною Дiтерiхса, iнфузiйна терапiя
 • Знеболення введенням в мiсце перелому 1% р-ну новокаїну, iммобiлiзацiя шиною Дiтерiхса, внутрiшньовенне введення розчинiв
 • Знеболення наркотичними препаратами, фiксацiя пошкодженої кiнцiвки до здорової
 • Лiкар зобов’язаний пояснити пацiєнтовi в доступнiй формi методи i об’єм медичного втручання
 • Медичне втручання особам вiд 15 до 18 рокiв проводиться за їх згодою
 • Батьки можуть вiдмовитись вiд надання допомоги
 • В даному випадку згода не потрiбна
 • Батьки мають право вибору методiв медичного втручання
 • Профiлактика гiпоксiї плоду
 • Термiноверозродження
 • Введення транквiлiзаторiв
 • ШВЛ с застосуванням мiорелаксантiв курареподiбної дiї
 • Призначення прозерину
 • Внутрiшньосерцеве введення адреналiну
 • Внутрiшньовенне введення строфантину
 • Внутрiшньовенне введення лiдокаїну
 • Внутрiшньовенне введення новокаїнамiду
 • Дефiбриляцiя
 • Iнфузiйна терапiя, промивання шлунка
 • Промивання шлунка, спостереження
 • Iнфузiйна терапiя, атропiну сульфат в/в, промивання шлунка
 • Кордiамiн в/в, iнфузiйна терапiя
 • Преднiзолон в/в, iнфузiйна терапiя, промивання шлунка
 • Наклавши шину Крамера вiд верхньої третини плеча до п’ястно-фалангових суглобiв
 • В напiвсидячому положеннi з палкою в лiктьових згинах
 • Наклавши шину Крамера з фiксацiєю плечового, лiктьового, променевозап’ясткового суглобiв
 • Наклавши пов’язку Дезо з валиком в пахвовiй дiлянцi
 • Прибинтувавши праву верхню кiнцiвку до грудної клiтини та здорової кiнцiвки
 • Внутрiшньовенне введення 4% NaHCO3 - 2 мг/кг
 • Електрична дефiбриляцiя серця
 • Внутрiшньовенне введення атропiну 0,01 мг/кг
 • Електрична дефiбриляцiя серця + введення адреналiну
 • Внутрiшньовенне введення мезатону
 • Колоїди, еритроцитарна маса, кристалоїди
 • Негайна штучна вентиляцiя легень
 • Активна аспiрацiя повiтря справа
 • Трансфузiя еритромаси вiдповiдно до групової i резусної належностi
 • Дофамiн 2-5 мкг/кг/хв., iнфузiя колоїдних розчинiв
 • Протитуберкульозний диспансер
 • Інфекційна лікарня
 • Боксована палата обсерваційного відділення
 • Фізіологічне пологове відділення
 • Обсерваційне пологове відділення
 • Звільнити від стискуючого одягу.
 • Покласти дитину на спину з припіднятими ногами
 • Покласти теплу грілку до ніг
 • Дати теплий чай
 • Забезпечити доступ свіжого повітря