• Стимулює перетворення глюкози в печінці у глікоген та ТАГ
 • Стимулює транспорт глюкози через плазматичні мембрани в головному мозку та печінці
 • Гальмує синтез кетонових тіл із глюкози
 • Стимулює розщеплення глікогену в печінці
 • Стимулює розщеплення глікогену у м’язах
 • Ініціація транскрипції в прокаріотах
 • Транскрипція в прокаріотах і еукарі-отах
 • Реплікація в прокаріотах
 • Термінація транскрипції в прокаріотах і еукаріотах
 • Сплайсинг у прокаріотах і еукаріотах
 • Ліпопротеїнів низької щільності
 • Ліпопротеїнів високої щільності
 • Хіломікронів
 • Ліпопротеїнів дуже низької щільності
 • Ліпопротеїнів проміжної щільності
 • Окислювальне декарбоксилювання пірувату
 • Декарбоксилювання амінокислот
 • Карбоксилювання пірувату
 • Окислювальне гідроксилювання гідрофобних сполук (у ЕПР)
 • Окислювальне дезамінування амінокислот
 • Простагландины
 • Тироксин
 • Биогенные амины
 • Соматомедины
 • Инсулиноподобные факторы роста
 • Елонгації трансляції
 • Утворення полірибосом
 • Транскрипції
 • Процесінгу
 • Ампліфікації генів
 • Гама-карбоксиглутамінова кислота
 • Гама-аміномасляна кислота
 • Гама-оксимасляна кислота
 • Гідроксипролін
 • Моноамінодикарбонові кислоти
 • Визначення рівня цукру в добовій кількості сечі
 • Аналіз сечі по Зимницькому
 • Загальний аналіз сечі
 • Дослідження білкових фракцій сироватки крові
 • Коагулограма
 • Демаскування антигену та виникнення ушкодження антитілами
 • Розвиток інфекційного процесу
 • Розвиток атрофії
 • Розвиток гіпертрофії
 • Не загрожує нічим
 • Цукровий діабет
 • Гострий гломелуронефрит
 • Сечокам’янна хвороба
 • Туберкульоз нирки
 • Інфаркт нирки