• Лізин, аргінін, гістидин
 • Аспартат, глутамат, гліцин
 • Аспартат, аргінін, глутамат
 • Глутамат, валін, лейцин
 • Цистеїн, гліцин, пролін
 • Анаеробний гліколіз
 • Аеробний гліколіз
 • Окислювальне фосфорилювання
 • Креатинкіназна реакція
 • Аденілаткіназна реакція
 • Простагландины
 • Тироксин
 • Биогенные амины
 • Соматомедины
 • Инсулиноподобные факторы роста
 • Извлекают холестерин из тканей
 • Снабжают ткани холестерином
 • Участвуют в распаде холестерина
 • Активируют превращение холестерина в жёлчные кислоты
 • Способствуют всасыванию холестерина в кишечнике
 • Анаеробний гліколіз
 • Тканинне дихання
 • Аеробний гліколіз
 • Ілюконеогенез
 • Мікросомальне окислення
 • Трансамінування і декарбоксилювання амінокислот
 • Окисне декарбоксилювання кетокислот
 • Дезамінування амінокислот
 • Синтез пуринових і піримідинових основ
 • Синтез білку
 • Жирні кислоти
 • Триацилгліцероли
 • Гліцерол
 • Глюкоза
 • Амінокислоти
 • Авітаміноз біотіну
 • Авітаміноз фолієвої кислоти
 • Авітаміноз пантотенової кислоти
 • Авітаміноз параамінобензойної кислоти
 • Авітаміноз інозиту
 • Визначення сечової кислоти в крові та сечі
 • Визначення креатинину в сечі
 • Визначення залишкового азоту в крові
 • Визначення сечовини в крові та сечі
 • Визначення аміаку в сечі
 • Виникає дихальний алкалоз
 • Виникає дихальний ацидоз
 • Виникає метаболічний алкалоз
 • Виникає метаболічний ацидоз
 • Кислотно-лужна рівновага не змінюється
 • Дефіцит триптофану у кукурудзі
 • Дефіцит тирозину в кукурудзі.
 • Дефіцит проліну в кукурудзі
 • Дефіцит аланіну в кукурудзі
 • дефіцит гістидину в кукурудзі
 • інсулін
 • адреналін
 • гідрокортизон
 • соматотропін
 • норадреналін
 • Окислювального декарбоксилювання ПВК
 • Мікросомального окислення
 • Відновлення метгемоглобіну
 • Відновлення органічних перекисей
 • Знешкодження супероксидних іонів
 • Є кофактором гама-глутамат--карбоксилази
 • Є кофактором протромбіну
 • Є специфічним інгібітором антитромбінів
 • Впливає на протеолітичну активність тромбіну
 • Інгібує синтез гепарину
 • Глюконеогенезу
 • Синтезу сечовини
 • Синтезу білірубіна
 • Утворення гіпурової кислоти
 • Синтезу сечової кислоти
 • Посилене утворення вільних радикалів кисню та пригнічення антиоксидантних систем
 • Гіповітаміноз В1
 • Гіпервітаміноз В1
 • Гіповітаміноз В12
 • Гіпервітаміноз В12