• Анаеробний гліколіз
 • Аеробний гліколіз
 • Окислювальне фосфорилювання
 • Креатинкіназна реакція
 • Аденілаткіназна реакція
 • Извлекают холестерин из тканей
 • Снабжают ткани холестерином
 • Участвуют в распаде холестерина
 • Активируют превращение холестерина в жёлчные кислоты
 • Способствуют всасыванию холестерина в кишечнике
 • Анаеробний гліколіз
 • Тканинне дихання
 • Аеробний гліколіз
 • Ілюконеогенез
 • Мікросомальне окислення
 • Трансамінування і декарбоксилювання амінокислот
 • Окисне декарбоксилювання кетокислот
 • Дезамінування амінокислот
 • Синтез пуринових і піримідинових основ
 • Синтез білку
 • Жирні кислоти
 • Триацилгліцероли
 • Гліцерол
 • Глюкоза
 • Амінокислоти
 • Окислювального декарбоксилювання ПВК
 • Мікросомального окислення
 • Відновлення метгемоглобіну
 • Відновлення органічних перекисей
 • Знешкодження супероксидних іонів
 • Глюконеогенезу
 • Синтезу сечовини
 • Синтезу білірубіна
 • Утворення гіпурової кислоти
 • Синтезу сечової кислоти
 • Креатинфосфокіназа
 • Аспартатамінотрансфераза
 • Аланінамінотрансфераза
 • Лактатдегідрогеназа
 • Глутаматдегідрогеназа
 • Ацетил-КоА
 • Сукциніл-КоА
 • Щавелево-оцтова кислота
 • Лактат
 • Цитрат
 • Арахидоновой кислоты
 • Фосфатидной кислоты
 • Пальмитиновой кислоты
 • Стеариновой кислоты
 • Глютаминовой кислоты
 • Гідроксилювання проліну
 • Карбоксилювання проліну
 • Карбоксилювання лізину
 • Гідроксилювання аргініну
 • Гідроксилювання триптофану
 • Уменьшение содержания альбуминов в крови
 • Уменьшение содержания в крови гаптоглобина
 • Увеличение содержания в крови трансферрина
 • Увеличение содержания гама-глобулинов в крови
 • Снижение содержания глюкозы в крови