• Пухка волокниста неоформлена сполучна частина
 • Щільна оформлена сполучна тканина
 • Щільна неоформлена сполучна тканина
 • Ретикулярна тканина
 • Жирова тканина
 • Імплантація зародка в стінці труби
 • Загибель зародка
 • Інвагінація стінки бластоцисти
 • Повернення бластоцисти назад в ампулярну зону труби
 • Утворення двох бластоцист
 • Багаторядний призматичний війчастий
 • Одношаровий призматичний залозистий
 • Одношаровий призматичний з облямівкою
 • Багатошаровий плоский незрогові-лий
 • Одношаровий кубічний
 • Сурфактант
 • Ендотелій капілярів
 • Базальна мембрана ендотелію
 • Базальна мембрана альвеолоцитів
 • Альвеолоцити
 • Прикріплення бластоцисти до ендо-метрію
 • Руйнування епітелію ендометрію
 • Руйнування сполучної тканини ендо-метрію
 • Руйнування судин ендометрію
 • Формування лакун
 • Аксони мотонейронів та нейронів бокових рогів
 • Центральні відростки нейронів спинномозкових вузлів
 • Периферійні відростки нейронів спинномозкових вузлів
 • Аксони нейронів бокових рогів
 • Аксони мотонейронів
 • Артерія м’язового типу
 • Артерія змішаного типу
 • Вена з сильним розвитком м’язів
 • Артерія еластичного типу
 • Екстраорганна лімфатична судина
 • Клітини базального шару епітелію
 • Власна речовина рогівки
 • Остистий шар епітелію рогівки
 • Базальна мембрана
 • Плоскі клітини
 • Лімфопоез
 • Моноцитопоез
 • Еритропоез
 • Гранулоцитопоез
 • Мегакаріоцитопоез
 • Латеральна розщілина верхньої губи
 • Медіальна розщілина верхньої губи
 • Незрощення носо-сльозного каналу
 • Готичне піднебіння
 • Макростомія