• Цукрово-пептонний бульйон
 • М ’ясо-пептонний агар
 • Середовище Плоскірева
 • Середовище Бучіна
 • Жовчно-сольовий агар
 • Реакція непрямої (пасивної) гемаглютинації
 • Реакція преципітації
 • Реакція зв’язування комплементу
 • Реакція гемадсорбції
 • Реакція нейтралізації
 • Природний пасивний
 • Природний активний
 • Штучний пасивний
 • Штучний активний
 • Спадковий
 • Фаготипування виділеної чистої культури
 • Антибіотикограма
 • Реакція преципітації
 • Реакція зв’язування комплементу
 • Реакція нейтралізації
 • Мікроскопія патологічного матеріалу
 • Зараження лабораторних тварин
 • Проба з бактеріофагом
 • Реакція гемаглютинації
 • Реакція іммобілізації
 • Мікроскопічним та бактеріологічним
 • Серологічним та алергічним
 • Біологічним та методом фагодіагностики
 • Біологічним та алергічним
 • Мікроскопічним та серологічним
 • Гомогенізації і флотації
 • Прайса і Школьнікової
 • Темнопільна мікроскопія
 • Мікроскопія препаратів, пофарбованих за Циль-Нільсеном
 • Мікроскопія нативних мікропрепартів