• Пригнічення синтезу клітинної стінки мікроорганізмів
 • Пригнічення внутрішньоклітинного синтезу білка
 • Порушення проникливості цитоплазматичної мембрани
 • Пригнічення SH-груп ферментів мікроорганізмів
 • Антагонізм із параамінобензойною кислотою
 • Стимулює секрецію інсуліну бета-клітинами острівців Лангерганса
 • Пригнічує глюконеогенез
 • Підсилює метаболізм глюкози
 • Підсилює захоплення глюкози периферичними тканинами
 • Активує транспорт глюкози в клітину
 • Мутагенний ефект
 • Ембріотоксичний ефект
 • Тератогенний ефект
 • Фетотоксичний ефект
 • Бластомогенний ефект
 • Диклофенак-натрій
 • Кодеїну фосфат
 • Кетаміну гідрохлорид
 • Лідокаїну гідрохлорид
 • Дроперидол
 • Альмагель
 • Натрію гідрокарбонат
 • Вісмуту субнітрат
 • Ранітидин
 • Омепразол
 • Чутливих нервових закінчень
 • Епідерміс
 • Підшкірно-жирова клітковина
 • Стінки капілярів
 • Власне дерму
 • Блокада ацетилхолінестерази
 • Блокада холінорецепторів
 • Блокада катехол-орто-метилтрансферази
 • Блокада дофамін-и бета-гідроксилази
 • Блокада моноамінооксидази
 • Конкурентная блокада Н1-рецепторов
 • Ингибиция синтеза гистамина
 • Угнетение высвобождения гистамина
 • Ускорение разрушения гистамина
 • Независимый антагонизм с гистамином
 • Пригнічення активності ферменту ГАМК-трансферази
 • Стимуляція активності ферменту ГАМК-трансферази
 • Пригнічення активності Са2+залежної АТФ-ази
 • Стимуляція активності Са2+залежної АТФ-ази
 • Пригнічення моноамінооксидази
 • Блокада адренергічних і дофамінергічних процесів в ЦНС
 • Стимуляція адренергічних і дофамінергічних процесів в ЦНС
 • Стимуляція холінергічних процесів в ЦНС
 • Блокада холінергічних процесів в ЦНС
 • Інгібування зворотнього нейронального захоплення МАО.
 • Парацетамол
 • Кислота ацетилсалициловая
 • Индометацин
 • Морфина гидрохлорид
 • Буталион