• Пригнічення синтезу клітинної стінки мікроорганізмів
 • Пригнічення внутрішньоклітинного синтезу білка
 • Порушення проникливості цитоплазматичної мембрани
 • Пригнічення SH-груп ферментів мікроорганізмів
 • Антагонізм із параамінобензойною кислотою
 • Стимулює секрецію інсуліну бета-клітинами острівців Лангерганса
 • Пригнічує глюконеогенез
 • Підсилює метаболізм глюкози
 • Підсилює захоплення глюкози периферичними тканинами
 • Активує транспорт глюкози в клітину
 • Мутагенний ефект
 • Ембріотоксичний ефект
 • Тератогенний ефект
 • Фетотоксичний ефект
 • Бластомогенний ефект
 • Альмагель
 • Натрію гідрокарбонат
 • Вісмуту субнітрат
 • Ранітидин
 • Омепразол
 • Чутливих нервових закінчень
 • Епідерміс
 • Підшкірно-жирова клітковина
 • Стінки капілярів
 • Власне дерму
 • Блокада ацетилхолінестерази
 • Блокада холінорецепторів
 • Блокада катехол-орто-метилтрансферази
 • Блокада дофамін-и бета-гідроксилази
 • Блокада моноамінооксидази
 • Конкурентная блокада Н1-рецепторов
 • Ингибиция синтеза гистамина
 • Угнетение высвобождения гистамина
 • Ускорение разрушения гистамина
 • Независимый антагонизм с гистамином
 • М-Холіноміметичні засоби
 • М-Холіноблокуючі засоби
 • Альфа-адреноміметичні засоби
 • Н-Холіноміметичні засоби
 • Гангліоблокатори
 • блокада синтезу петдидогліканів микробної оболонки
 • Блокада синтезу білків цитоплазми
 • Блокада тіолових груп ензимів
 • Блокада синтезу РНК
 • Блокада синтезу ДНК
 • Косвенный функциональный антагонизм
 • Прямой функциональный антагонизм
 • Конкурентный антагонизм
 • Независимый антагонизм
 • Неконкурентный антагонизм
 • Блокада ферменту циклооксигенази
 • Блокада ферменту ацетилхолінестерази
 • Блокада ферменту фосфоліпази
 • Блокада ферменту ліпооксигенази
 • Блокада ферменту фосфодіестерази
 • Стимуляція вивільнення норадреналіну в синаптичну щілину
 • Блокування вивільнення норадреналіну в синаптичну щілину
 • Стимуляція альфа-адренорецепторів
 • Блокування бета-адренорецепторів бронхів
 • Безпосередній вплив на м’язи бронхів
 • Блокада фолатсинтетази
 • Блокада ДНК-полімерази
 • Блокада РНК-полімерази
 • Блокада ДНК-транскриптази
 • Блокада пептидилтрансферази
 • Сумований синергізм
 • Синергоантагонізм
 • Потенційований синергізм
 • Фізичний антагонізм
 • Опосередкований синергізм