• Стимулює виділення ендогенного інсуліну бета-клітинами
 • Пригнічує глюконеогенез у печінці
 • Посилює утилізацію глюкози периферичними тканинами
 • Пригнічує всмоктування глюкози у кишечнику
 • Пригнічує альфа-глюкозидазу і розпад полісахаридів
 • Вивільнення атомарного кисню
 • Вивільнення хлору
 • Вивільнення йоду
 • Порушення синтезу ферментів дихального ланцюга
 • Порушення мембран бактерій
 • Блокує Н1-гістамінові рецептори
 • Блокує адренорецептори
 • Підвищує активність моноамінокси-дази
 • Пригнічує активність Na,K — АТФ — ази
 • Пригнічує активність холінестерази
 • Для пригнічення агрегації тромбоцитів
 • Для пригнічення зсідання крові
 • Для розширення коронарних судин
 • Для зниження рівня протромбіну
 • Для зниження вмісту холестерину
 • Платифіліну гідротартрат
 • Клофелін
 • Папаверину гідрохлорид
 • Резерпін
 • Метилдофа
 • Дегідратація білків протоплазми
 • Блокада сульфгідрильних груп ферментних систем
 • Окиснення органічних компонентів протоплазми
 • Взаємодія з аміногрупами білків протоплазми
 • Взаємодія з гідроксильними групами ферментів
 • Пригнічення Н-холінорецепторів
 • Пригнічення М-холінорецепторів
 • Стимуляція M-, Н-холінорецепторів
 • Стимуляція Н-холінорецепторів
 • Стимуляція M-холінорецепторів
 • Альмагель
 • Натрію гідрокарбонат
 • Вісмуту субнітрат
 • Ранітидин
 • Омепразол
 • Сповільнюється всмоктування антибіотика
 • Не засвоюються молочні продукти
 • Збільшується ризик дисбактеріозу
 • Зростає токсичність антибіотика
 • Порушується процес перетравлення їжі
 • Водний розчин метиленового синього
 • Спиртовий розчин дiамантового зеленого
 • Спиртовий розчин етакридину лактату
 • Водний розчин фенолу
 • Водний розчин саліцилової кислоти
 • Збільшення сили серцевих скорочень
 • Зменшення потреби міокарду в кисні
 • Збільшення частоти серцевих скорочень
 • Зменшення переднавантаження на серце
 • Зменшення постнавантаження на серце
 • Алкоголізм
 • Гостре отруєння спиртом етиловим
 • Наркоманія
 • Гостре отруєння морфіном
 • Алкогольний психоз
 • Пригнічення активності ангіотензин-перетворюючого ферменту
 • Блокада в-адренорецепторів
 • Блокада а-адренорецепторів
 • Блокада рецепторів ангіотензину II
 • Блокада повільних кальцієвих каналів
 • Стимуляцією бета-1-адренорецепторів
 • Стимуляцією бета-2-адренорецепторів
 • Активацією альфа-1-адренорецепторів
 • Активацією М-холінорецепторів
 • Пригніченням синтезу ацетилхоліну