• Поперечний нерв шиї
 • Великий вушний
 • Малий потиличний
 • Надключичні
 • Шийна петля
 • Середня оболонна
 • Середня скронева
 • Поверхнева скронева
 • Передня глибока скронева
 • Задня глибока скронева
 • Диафрагмальный
 • Блуждающий
 • Добавочный
 • Плечевого сплетения
 • Возвратный гортанный
 • Щелепно-під’язиковий
 • Щито -під’язиковий
 • Шило-під’язиковий
 • Лопатково-під’язиковий
 • Груднинно-під’язиковий
 • Друга гілка трійчастого нерва
 • Перша гілка трійчастого нерва
 • Третя гілка трійчастого нерва
 • Блоковий нерв
 • Лицевий нерв
 • Нижня альвеолярна артерія
 • Щічна артерія
 • Язикова артерія
 • Крилоподібні гілки
 • Середня оболонкова артерія
 • Поверхнева пластинка шийної фасції
 • М ’язова частина передтрахейної пластинки шийної фасції
 • Вісцеральна частина передтрахейної пластинки шийної фасції
 • Передхребтова пластинка шийної фасції
 • Сонна піхва шийної фасції
 • Musculus ciliaris
 • Musculus sphincter pupillae
 • Musculus dilatator pupillae
 • Musculus rectus superior
 • Musculus rectus inferior
 • Прищитоподібної залози
 • Шишкоподібного тіла
 • Гіпофіза
 • Статевих залоз
 • Наднирникових залоз
 • Вивертаються в порожнину шлуночка
 • Притискаються до стінок передсердя
 • Вивертаються в порожнину передсердя
 • Стуляються, закриваючи просвіт отвору
 • Притискаються до стінки судин
 • Середня оболонна артерія
 • Середня мозкова артерія
 • Поверхнева скронева артерія
 • Передня оболонна артерія
 • Задня вушна артерія
 • До 3-місячного віку
 • До народження
 • До 6-місячного віку
 • До кінця першого року життя
 • До кінця другого року життя