• Медиальная лодыжка
 • Нижняя треть малоберцовой кости
 • Таранная кость
 • Латеральная лодыжка
 • Пяточная кость
 • Вовча паща
 • Викривлення носової перегородки вправо
 • Перелом основи черепа
 • Заяча губа
 • Викривлення носової перегородки вліво
 • Атрезія заднього проходу
 • Атрезія стравоходу
 • Заяча губа
 • Дивертикул стравоходу
 • Дивертикул порожньої кишки
 • Передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії
 • Передня шлуночкова гілка правої вінцевої артерії
 • Огинаюча гілка лівої вінцевої артерії
 • Ліва крайова гілка лівої вінцевої артерії
 • Передсердно-шлуночкова гілка лівої вінцевої артерії
 • Щелепно-під’язиковий
 • Щито -під’язиковий
 • Шило-під’язиковий
 • Лопатково-під’язиковий
 • Груднинно-під’язиковий
 • Друга гілка трійчастого нерва
 • Перша гілка трійчастого нерва
 • Третя гілка трійчастого нерва
 • Блоковий нерв
 • Лицевий нерв
 • M.sternocleidomastoideus
 • M.omohyoideus
 • M.platisma
 • M.sternohyoideus
 • M.mylohyoideus
 • Скуловые мышцы
 • Мышца, опускающая угол рта
 • Мышца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа
 • Мышца смеха
 • Круговая мышца рта
 • Верхньощелепний нерв трійчастого нерва
 • Великий кам’янистий нерв лицевого нерва
 • Очний нерв трійчастого нерва
 • Нижньощелепний нерв трійчастого нерва
 • Барабанна струна лицевого нерва
 • Сигмовидна кишка
 • Дванадцятипала кишка
 • Клубова кишка
 • Сліпа кишка
 • Голодна кишка