• Вовча паща
 • Викривлення носової перегородки вправо
 • Перелом основи черепа
 • Заяча губа
 • Викривлення носової перегородки вліво
 • Атрезія заднього проходу
 • Атрезія стравоходу
 • Заяча губа
 • Дивертикул стравоходу
 • Дивертикул порожньої кишки
 • Передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії
 • Передня шлуночкова гілка правої вінцевої артерії
 • Огинаюча гілка лівої вінцевої артерії
 • Ліва крайова гілка лівої вінцевої артерії
 • Передсердно-шлуночкова гілка лівої вінцевої артерії
 • Барабанна струна
 • Великий кам’янистий нерв
 • Малий кам’янистий нерв
 • Глибокий кам’янистий нерв
 • Під’язиковий нерв
 • Нижня альвеолярна артерія
 • Щічна артерія
 • Язикова артерія
 • Крилоподібні гілки
 • Середня оболонкова артерія
 • M.sternocleidomastoideus
 • M.omohyoideus
 • M.platisma
 • M.sternohyoideus
 • M.mylohyoideus
 • Верхній медіальний різець
 • Верхнє ікло
 • Верхній латеральний різець
 • Верхній перший премоляр
 • Верхній перший моляр
 • Права коронарна артерія
 • Ліва коронарна артерія
 • Ліва та права коронарна артерія
 • Права підключична артерія
 • Ліва підключична артерія
 • Носо-піднебінні нерви
 • Нижні коміркові нерви
 • Виличні нерви
 • Глоткові нерви
 • Підочноямкові нерви
 • Нижньощелепний
 • Язиковий
 • Вушно-скроневий
 • Щічний
 • Верхньощелепний
 • Трійчастий
 • Лицевий
 • Окоруховий
 • Блукаючий
 • Язикоглотковий
 • Через верхню очноямкову щілину
 • Через передній решітчастий отвір
 • Через задній решітчастий отвір
 • Через нижню очноямкову щілину
 • Через вилично-очноямковий отвір