• Блокада M-холінорецепторів
 • Стимуляція M-холінорецепторів
 • Стимуляція H-холінорецепторів
 • Стимуляція адренорецепторів
 • Блокада адренорецепторів
 • Мутагенний ефект
 • Ембріотоксичний ефект
 • Тератогенний ефект
 • Фетотоксичний ефект
 • Бластомогенний ефект
 • Опіатні рецептори
 • Адренорецептори
 • Холінорецептори
 • Бензодіазепінові рецептори
 • ГАМК-ергічні рецептори
 • Активація альфа-1-адренорецепторів.
 • Активація серотонінових рецепторів.
 • Активація бета-адренорецепторів.
 • Активація дофамінових рецепторів.
 • Блокада м-холінорецепторів.
 • Блокада β2 -адренорецепторів бронхів
 • Блокада β1 -адренорецепторів бронхів
 • Стимуляція β2 -адренорецепторів бронхів
 • Блокада α2 -адренорецепторів бронхів
 • Стимуляція α1 -адренорецепторів бронхів
 • Блокада Н2-гістамінових рецепторів
 • Блокада Н1-гістамінових рецепторів
 • Блокада М1-холінорецепторів
 • Пригнічення активності Н+К+АТФ-ази
 • Блокада Н-холінорецепторів симпатичних гангліїв
 • Активація дофамінової системи.
 • Гальмування холінергічної системи.
 • Гальмування гістамінергічної системи .
 • Гальмування серотонінергічної системи.
 • Активація енкефалінової системи.
 • М-Холіноміметичні засоби
 • М-Холіноблокуючі засоби
 • Альфа-адреноміметичні засоби
 • Н-Холіноміметичні засоби
 • Гангліоблокатори
 • блокада синтезу петдидогліканів микробної оболонки
 • Блокада синтезу білків цитоплазми
 • Блокада тіолових груп ензимів
 • Блокада синтезу РНК
 • Блокада синтезу ДНК
 • Стимулює $\beta_2$-адренорецептори
 • Блокує $\beta_2$-адренорецептори
 • Стимулює $\alpha_2$-адренорецептори
 • Стимулює $\alpha_1$-адренорецептори
 • Стимулює $\beta_1$-адренорецептори
 • Блокатори $Н_2$-гістамінових рецепторів
 • Блокатори кальцієвих каналів
 • Нестероїдні протизапальні засоби
 • Стероїдні протизапальні засоби
 • Блокатори $Н_1$-гістамінових рецепторів
 • Підвищенням вмісту ІТФ та ДАГ.
 • Зниженням вмісту цАМФ.
 • Підвищенням вмісту цАМФ.
 • Активацією ГАМК-системи.
 • Активацією холінергічних структур.
 • Стимуляція активності Са2+залежної АТФ-ази
 • Пригнічення моноамінооксидази
 • Стимуляція активності ферменту ГАМК-трансферази
 • Пригнічення активності Са2+залежної АТФ-ази
 • Пригнічення активності ферменту ГАМК-трансферази