• Лізин, аргінін, гістидин
 • Аспартат, глутамат, гліцин
 • Аспартат, аргінін, глутамат
 • Глутамат, валін, лейцин
 • Цистеїн, гліцин, пролін
 • Стимулює α-адренорецептори
 • Стимулює β-адренорецептори
 • Блокує α-адренорецептори
 • Блокує β-адренорецептори
 • Стимулює α- і β-адренорецептори
 • Анаеробний гліколіз
 • Аеробний гліколіз
 • Окислювальне фосфорилювання
 • Креатинкіназна реакція
 • Аденілаткіназна реакція
 • Вірус простого герпеса тип 2
 • Varicella-Zoster вірус
 • Цитомегаловірус
 • Папілома вірус
 • Аренавірус
 • Катехоламіни
 • Симпатичні безумовні рефлекси
 • Парасимпатичні безумовні рефлекси
 • Симпатичні умовні рефлекси
 • Парасимпатичні умовні рефлекси
 • Підвищення гідростатичного тиску на венозному кінці капіляру
 • Підвищення онкотичного тиску
 • Підвищення гідростатичного тиску на артеріальному кінці капіляру
 • Зниження осмотичного тиску
 • Порушення лімфовідтоку
 • Щільна неоформлена сполучна
 • Багатошаровий плоский епітелій
 • Пухка сполучна тканина
 • Одношаровий епітелій
 • Перехідний епітелій
 • На межі черевної та тазової частин
 • У нирковій мисці
 • В середній черевній частині
 • На 2 см вище впадіння в сечовий міхур
 • На 5 см вище тазової частини
 • Чотиригорбкове тіло
 • Червоне ядро
 • Латеральні вестибулярні ядра
 • Чорна речовина
 • Медіальні ретикулярні ядра
 • Гіпогідратація гіперосмолярна
 • Гіпогідратація гіпоосмолярна
 • Гіпогідратація ізоосмолярна
 • Гіпокаліємія
 • Гіпонатріємія
 • Гіперсекреція глюкокортикоїдів
 • Гіпосекреція глюкокортикоїдів
 • Гіперсекреція мінералокортикоїдів
 • Гіпосекреція мінералокортикоїдів
 • Гіпосекреція адреналіну
 • Перевантаження серця збільшеним опором викиду крові
 • Перевантаження серця збільшеним об’ємом крові
 • Ушкодження міокарда
 • Порушення проведення імпульсу по міокарду
 • Порушення регуляції серцевої діяльності
 • Атрофія дисфункціональна
 • Гіпоплазія
 • Атрофія, викликана недостатністю кровообігу
 • Атрофія нейротична (при денервації)
 • Атрофія від тиску
 • Лімфогранулематоз з переважанням лімфоїдної тканини
 • Лімфогранулематоз з виснаженням лімфоїдної тканини
 • Змішано-клітинний варіант лімфогранулематозу
 • Лімфосаркома
 • Нодулярно-склеротичний варіант лімфогранулематозу
 • Алергічна проба
 • Реакція аглютинації
 • Реакція непрямої гемаглютинації
 • Реакція зв’язування комплементу
 • Реакція іммунофлюоресценції
 • Хворіє на черевний тиф
 • Є гострим носієм черевнотифозних мікробів
 • Є хронічним носієм черевнотифозних мікробів
 • Раніше перехворів на черевний тиф
 • Раніше був щеплений проти черевного тифу
 • Реакція непрямої гемаглютинації
 • Реакція Відаля
 • Реакція зв’язування комплементу
 • Імуноферментний аналіз
 • Реакція імунофлюоресценції