• Ввести правцевий анатоксин і протиправцеву сироватку
 • Ввести правцевий анатоксин
 • Ввести протиправцеву сироватку
 • Тільки хірургічна обробка рани
 • Призначити антибіотик
 • Видалення нежиттєздатних тканин та своєчасна хірургічна обробка рани
 • Введення специфічної сироватки 3 000 ОД
 • Введення специфічної сироватки 30 000 ОД
 • Інфільтрація м’яких тканин навкруги рани розчином антибіотиків
 • Промивання рани розчином перекису водню 6%
 • Через ЛКК оформляється листок непрацездатності на 4 дні
 • Через ЛКК оформляється листок непрацездатності на 28 днів
 • Лікуючий лікар видає листок непрацездатності на 4 дні
 • Лікуючий лікар видає довідку і "Санаторно-курортну карту"на 28 днів
 • Через ЛКК видається довідка на 4 дні
 • Аналіз динамічних рядів
 • Аналіз стандартизованих показників
 • Кореляційно-регресивний аналіз
 • Оцінка вірогідності різниці показників
 • Аналіз рівнів відносних величин
 • Показник загальної захворюваності
 • Показник патологічної ураженості
 • Показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності
 • Показник госпіталізованої захворюваності
 • Показник основної неепідемічної захворюваності
 • Видати "профбюлетень"для амбулаторного лікування
 • Може продовжувати роботу при дотриманні санітарно-гігієнічних норм
 • Видати листок непрацездатності для амбулаторного лікування
 • Направити на МСЕК для визначення відсотка втрати професійної працездатності
 • Направити на МСЕК для встановлення групи інвалідності в зв’язку з професійним захворюванням
 • Один статталон із знаком (-) при першому зверненні в поточному році
 • Три статталони при кожному зверненні із знаком (-)
 • Три талони амбулаторного пацієнта з кодом 2
 • Один талон амбулаторного пацієнта з кодом 2 і два талони із кодом 3
 • Один статталон при першому зверненні зі знаком (+) і два статталони із знаком (-)
 • Демографічні, захворюваності, інвалідності
 • Демографічні, захворюваності, фізичного розвитку
 • Захворюваності, інвалідності, смертності
 • Народжуваності, захворюваності, інвалідності
 • Захворюваності, смертності, фізичного розвитку
 • В операційній при її готовності до операції
 • В оглядовій жіночої консультації
 • В приймальному відділенні пологового будинку
 • В пологовій залі з дотриманням всіх правил асептики
 • Не проводити через небезпеку появи профузної кровотечі