• Ввести правцевий анатоксин і протиправцеву сироватку
  • Ввести правцевий анатоксин
  • Ввести протиправцеву сироватку
  • Тільки хірургічна обробка рани
  • Призначити антибіотик
  • Видалення нежиттєздатних тканин та своєчасна хірургічна обробка рани
  • Введення специфічної сироватки 3 000 ОД
  • Введення специфічної сироватки 30 000 ОД
  • Інфільтрація м’яких тканин навкруги рани розчином антибіотиків
  • Промивання рани розчином перекису водню 6%
  • Через ЛКК оформляється листок непрацездатності на 4 дні
  • Через ЛКК оформляється листок непрацездатності на 28 днів
  • Лікуючий лікар видає листок непрацездатності на 4 дні
  • Лікуючий лікар видає довідку і "Санаторно-курортну карту"на 28 днів
  • Через ЛКК видається довідка на 4 дні
  • Аналіз динамічних рядів
  • Аналіз стандартизованих показників
  • Кореляційно-регресивний аналіз
  • Оцінка вірогідності різниці показників
  • Аналіз рівнів відносних величин
  • Показник загальної захворюваності
  • Показник патологічної ураженості
  • Показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності
  • Показник госпіталізованої захворюваності
  • Показник основної неепідемічної захворюваності
  • Видати "профбюлетень"для амбулаторного лікування
  • Може продовжувати роботу при дотриманні санітарно-гігієнічних норм
  • Видати листок непрацездатності для амбулаторного лікування
  • Направити на МСЕК для визначення відсотка втрати професійної працездатності
  • Направити на МСЕК для встановлення групи інвалідності в зв’язку з професійним захворюванням
  • Один статталон із знаком (-) при першому зверненні в поточному році
  • Три статталони при кожному зверненні із знаком (-)
  • Три талони амбулаторного пацієнта з кодом 2
  • Один талон амбулаторного пацієнта з кодом 2 і два талони із кодом 3
  • Один статталон при першому зверненні зі знаком (+) і два статталони із знаком (-)
  • Демографічні, захворюваності, інвалідності
  • Демографічні, захворюваності, фізичного розвитку
  • Захворюваності, інвалідності, смертності
  • Народжуваності, захворюваності, інвалідності
  • Захворюваності, смертності, фізичного розвитку
  • В операційній при її готовності до операції
  • В оглядовій жіночої консультації
  • В приймальному відділенні пологового будинку
  • В пологовій залі з дотриманням всіх правил асептики
  • Не проводити через небезпеку появи профузної кровотечі