• Лізин, аргінін, гістидин
 • Аспартат, глутамат, гліцин
 • Аспартат, аргінін, глутамат
 • Глутамат, валін, лейцин
 • Цистеїн, гліцин, пролін
 • Зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків
 • Підвищення гідростатичного тиску в капсулі Шумлянського-Боумена
 • Пошкодження клубочкового фільтру
 • Збільшення онкотичного тиску крові
 • Зменшення кількості функціонуючих нефронів
 • Резервного об’єму вдиху
 • Резервного об’єму видиху
 • Дихального об’єму
 • Залишкового об’єму
 • Функціональної залишкової ємності легенів
 • Заміна атомів водню при атомі азоту в аміногрупі білка
 • Відновлення нітрогрупи під впливом нітроредуктаз
 • Утворення альбумінатів
 • Зміна поверхневого натягу мембрани мікробної клітини
 • Гальмування утворення клітинної стінки
 • Гландулоцити сім’яників
 • Сустентоцити сім’яників
 • Сперматогенні клітини
 • Клітини передміхурової залози
 • Клітини сім’яних міхурців
 • Нагромадження некон’югованого білірубіну
 • Зменшення вмісту некон’юговано-го білірубіну
 • Нагромадження уробіліногену
 • Зменшення вмісту стеркобіліну
 • Зменшення вмісту кон’югованого білірубіну
 • Збільшення осмотичного тиску сечі
 • Зменшення онкотичного тиску плазми
 • Збільшення фільтраційного тиску
 • Зменшення серцевого викиду
 • Збільшення онкотичного тиску плазми
 • Внутрішні емалеві клітини
 • Клітини пульпи емалевого органу
 • Зовнішні емалеві клітини
 • Клітини проміжного шару емалевого органу
 • Одонтобласти
 • Задня центральна звивина
 • Потилична частка кори
 • Тім’яна частка кори
 • Лобна частка кори
 • Передня центральна звивина